Aktualności 2020-2

  Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zorganizowało:
Internetowy Konkurs na Pisankę Wielkanocną 2020

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic pomimo panującej epidemii stara się podtrzymywać dobrą tradycję. Dlatego w tym roku zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania prac na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną wyjątkowo przez
Internet.

ZASADY KONKURSU:
- do uczestnictwa zapraszamy dzieci i młodzież oraz dorosłych
- konkurs odbędzie jak co roku w 5 grupach wiekowych: przedszkolaki, dzieci klasa 1-3, nastolatkowie klasa 4-8, młodzież szkół średnich i
dorośli.
- Prosimy o przygotowanie tradycyjnej pisanki w dowolnej technice (malowanie, zdobiona materiałem, drapana,    naklejana).
- Każdy uczestnik wykonuje jedną pisankę, robi zdjęcie swojej pracy, które przesyła na maila Towarzystwa Przyjaciół Bronowic: tpbron@o2.pl,  podając imię, nazwisko, wiek uczestnika/grupę wiekową, telefon kontaktowy.

- W tytule maila wpisujemy "pisanka wielkanocna - konkurs".

 Prace należy przesyłać w terminie od Wielkiego Czwartku (9 kwietnia) do Wielkiej Soboty (11 kwietnia) do godz. 12.00.
Dla zwycięzców Rada Dzielnicy VI Bronowice ufunduje atrakcyjne NAGRODY!
Uczestnicy konkursu winni dołączyć do maila plik z skanem/zdjęciem PODPISANEGO CZYTELNIE poniższego dokumentu -zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W imieniu osób do lat 18 podpis składa rodzic lub opiekun.

    
   Wspomnienie Śp. Stanisława Piwowarskiego 

Stanisław Piwowarski
W dniu 9 kwietnia 2020 roku, po rocznej ciężkiej chorobie odszedł od nas do Niebieskiej Chwały nasz Wspaniały Kolega, między innymi członek Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.
Stanisław Piwowarski. Urodził się 21 maja 1944 roku w Strzeżowie na Ziemi Miechowskiej. Był absolwentem Uniwersytetu Jagielońskiego z tytułem naukowym doktora. Był historykiem, muzealnikiem, długie lata pracował w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, był wykładowcą akademickim.
Nade wszystko był wybitnym znawcą dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i propagatorem historii.
Był regionalistą, autorem licznych opracowań naukowych o walce pokoleń Polaków o wolność i niepodległość w czasie II wojny światowej. Był inicjatorem wzniesienia wielu pomników utrwalających wiele wybitnych postaci Ziemi Miechowskiej, między innymi wspierał inicjatywę wzniesienia pomnika – popiersia Walerego Sławka w Racławicach.
Był organizatorem wielu przedsięwzięć kombatanckich o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu. Posiadał ogromną wiedzę historyczną, cenili Go za to liczni wyżsi dowódcy AK i spora rzesza żołnierska. Światowy Związek Zołnierzy AK obdarzył Go swoimi odznaczeniami, jak: Medalem „Za Zasługi”, Odznaką Honorową AK i Odznaką Operacji Burza. Swoją wiedzą chętnie dzielił się z młodzieżą i społecznością, szczególnie podczas corocznych imprez patriotycznych.

Nade wszystko Świętej Pamięci Stanisław był niekwestionowanym patriotą z dużą wiedzą o przeszłości.
Był dobrym Kolegą, służył radą i pomocą w każdym działaniu Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, był zawsze obecny na naszych spotkaniach i akcjach.
Będzie nam Go zawsze brakowało.

          Cześć Jego Pamięci.  
Uroczystość pogrzebowa Śp. Stanisława Piwowarskiego odbyła się w dniu 14 kwietnia 2020 roku. Msza św. pogrzebowa była odprawiona w kaplicy na cmentarzu w Miechowie, potem trumnę przeniesiono do grobu na miejscowym cmentarzu. W pogrzebie uczestniczyła najblizsza rodzina, z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa.                                                                           
    Eugeniusz Skoczeń

                                                                                                         

        Stanisław Piwowarski
Fot. Paweł Olchawa
 
           Msza św. pogrzebowa Śp. Stanislawa Piwowarskiego
           
Fot. Anna Piwowarska
 

           Pogrzeb Śp. Stanisława Piwowarskiego na cmentarzu w Miechowie
           
Fot. Anna Piwowarska
 

 

Jubileusz 25.lecia (1995-2020) Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

Od: tpbron@o2.pl                                                                        23 maj 2020 22:00

Do:   Eugeniusz Skoczeń eugeniuszskoczen@interia.pl   eskrob eskrob@interia.pl  
Jadwiga Duda jadwiga_duda@poczta.fm    Józef Suchanik suchanik@poczta.onet.pl  
krysdek krysdek@wp.pl   mazuradam mazuradam@poczta.onet.pl     Mieczysław Mietła mieczyslaw.mietla@world.pl
sebastian.swierczek sebastian.swierczek@interia.eu      smzk smzk@wp.pl    smzt cor smzt.cor@gmail.pl
mnie stanchilk@wp.pl     stanislaw.sypniewski stanislaw.sypniewski@op.pl      tmzw tmzw@wp.pl
teatr regionalny teatr-regionalny@wp.pl     Tow. Przyjaciół Orawy centrala@bsjablonka.pl
tps skawina tps.skawina@interia.pl   Zofia Popczyńska zofiapopczynska@gmail.com    tmzz@wp.pl
barbara miszczyk717 barbara.miszczyk717@gmail.com

Temat: Zawidomienie o Jubileuszu 25 lecia Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

   Szanowne Koleżanki i Koledzy

  Z pewną nieśmiałością informuję was, że Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 25 maja 2020 r. będzie obchodziło Jubileusz 25 lat działalności. Pomimo pandemii zdecydowaliśmy się na symboliczne obchodzenie Jubileuszu.
24 maja (niedziela) zostanie odprawiona msza św.o godz. 10.00 w kościele
pw. św. Antoniego w Bronowicach Małych w intencji naszego stowarzyszenia, a po jej zakończeniu uczestnicy zostaną poczęstowani jubileuszowym tortem. Jestem pełna  obaw, co to z tego wyniknie, ale przed nami cały Jubileuszowy Rok, jak pozwoli sytuacja to chciałabym abyśmy spotkali się w Bronowicach.

            Z regionalnym pozdrowieniem
                                   Barbra Miszczyk
                                        Prezes TPB

         Szanowni Członkowie i Sympatycy  Towarzystwa Przyjaciół  Bronowic
Z tradycji historycznej Bronowic Małych wyrosło Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, które powstało w 1995 r. w rok po uroczystych obchodach Jubileuszu 700- lecia lokacji Bronowic. Grupa młodych wówczas osób mieszkańców Bronowic zaangażowana w przygotowanie i organizację Jubileuszu,  odkrywała dawne dzieje Bronowic Małych, ich tradycje i kulturę. Zapoczątkowane w czasie obchodów rocznicowych inicjatywy, a przede wszystkim wzajemne poznanie i relacje  uczestników  Jubileuszu sprawiło, że coraz mocniej utożsamiali się oni  z miejscem,  w którym się urodzili, gdzie dane  im było mieszkać i żyć, były inspiracją do powołania stowarzyszenia, które za cele swojego działania obrało sobie:

-  upowszechnianie wiedzy o Bronowicach,
  
·   kultywowanie tradycji,
·   troskę o stan i ochronę zabytków oraz pamiątek historycznych w Bronowicach Małych,
      
·   a także inspirowanie i popieranie wszelkich działań o charakterze społeczno-użytecznym
    i kulturalnym.

         Zebranie założycielskie w dniu 25 marca 1995 r. powołało do życia Towarzystwo Przyjaciół Bronowic.
Po złożeniu stosownych dokumentów,  dniu 25 maja 1995 r. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, od tego  czasu minęło już 25 lat naszej działalności. Pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Bronowic został Paweł Wierzbicki, którego działania wraz z zarządem  i podejmowane inicjatywy nadały charakter działalności naszemu stowarzyszeniu.

    I tak przeszło 25 lat działania dla społeczności Bronowic.
                                                                    
Barbara Miszczyk
                                                                         Prezes TPB

    Dyplom od Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki"

ZARZAD STOWARZYSZENIA „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI”(KPW)

                                                     z siedzibą w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT), Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka

                                                                                          Wieliczka, 24.05.2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic

                                                         Sz. Pani Barbara Miszczyk
                                               Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
   

    Szanowna Pani Prezes

Z okazji 25 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Bronowic (1995-2020) w imieniu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, składam Państwu serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i podziękowania za owocne krzewienie
w swoim środowisku idei regionalizmu polskiego, miejscowej tradycji, pielęgnowanie, propagowanie piękna i wartości kulturowych.

Cieszy nas to, że łączą Wieliczkę i Bronowice m.in.: Włodzimierz Przerwa – Tetmajer, który w 1906 r. wykonał polichromię w drewnianym kościele p.w. św. Sebastiana z XVI. wieku i Antoni Kosowski, nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce w l. 1905-1924.
  Nasza współpraca rozpoczęła się w 2006 r. od 106 spotkania z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, poprzedzonego zwiedzaniem kościoła pw. św.Sebastiana. Relacją z tego wydarzenia jest zeszyt 51 „Biblioteczki Wielickiej”(2006) W roku jubileuszowym życzymy Wam utrzymywania dalszej gotowości do działań kreatywnych, nowej energii w służbie dla dobra wspólnego - Ziemi Bronowickiej, aby każdy nowy dzień przynosił wam siły do pracy, następców i nowe pomysły. 
             Z wyrazami szacunku i górniczym „Szczęść Boże”.
 
                                            Jadwiga Duda, prezes S „KPW”

  
 


5.06.2020 r. – w Krakowie prezentacja „ROCZNIKA LTN-K Oddział w Krakowie
                        im. W. Tetmajera - nr 18/19”

 5. 06. 2020 r. w Krakowie przy ul. Batorego 2 odbyło się zebranie Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego (LTN-K) Oddział w Krakowie im. Włodzimierza Tetmajera, które prowadził prezes prof. dr hab. Stanisław Palka. Tematem spotkania była prezentacja numeru 18/19 „ROCZNIKA Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego (LTN-K) Oddział w Krakowie im. Włodzimierza Tetmajera” wydanego w 2020 r. pod redakcją Bartłomieja Gołka. Autorów tekstów – jest ich 24 - opublikowanych w „ROCZNIKU” na zebranie zaprosił dr Kazimierz Baścik, który z poczty przywiózł przesyłkę: 40 egzemplarzy „ROCZNIKA”. Wydawcą publikacji są: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Autorzy tekstów otrzymali egzemplarze autorskie „ROCZNIKA”. Wśród nich była Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW), autorka tekstu pt. „Henryk Kozubski – harcerz przez całe życie, społecznik, malarz nieprofesjonalny zwany Wielickim Chagallem” zamieszczonym na stronach 209-226. W „ROCZNIKU” znajdują się także Bolesława Stefana, członka KPW, artykuły pt. „Jadwiga Węgorek. Uczennica Olgi Szerauc – mistrzyni koronko klockowej” i „Rocznik Biblioteki Kraków 2018.” Ponadto w rozdziale VIII- książki – „Okienko literackie” zostały opublikowane wiersze pt. „Jesień na Porębach” i „Duma zaduma” wieliczanki Lidii Sałabun. Wszystkim, którzy przyczynili się do wydania „ROCZNIKA NR 18/19 – a szczególnie redaktorowi naczelnemu Bartłomiejowi Gołkowi składam wyraz wdzięczności.
Opracowała Jadwiga Duda

             Fot. Jadwiga Duda
           

 

XI  K O R O W ÓB R O N O W I C K I
      15 Sierpnia 2020 roku

       Nawiązując do kilkusetletniej tradycji, kiedy to Bronowice należały do parafii Mariackiej i ich mieszkańcy uczestniczyli w Odpuście Matki Bożej Zielnej Towarzystwo Przyjaciół Bronowic,  Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych oraz Rada Dzielnicy VI zorganizowali IX  Korowód Bronowicki i mszę świętą w kościele Mariackim w intencji mieszkańców  Dzielnicy VI Bronowicew dniu 15 sierpnia 2020. Mszę św. odprawił ks. Robert Piwowarczyk, proboszcz parafii pw. św. Antoniego, powitał przybyłych ks. infułat Dariusz Raś.
          Barbara Miszczyk 
   

Fotografie z tej uroczystości: fot. Julian Ślusarczyk

 

        11.00 zbiórka uczestników z bukietami zielnymi na parkingu przy KS. Bronowianka,  
                   
dekorowanie wozów do wyjazdu.
 

         11.30 - wyjazd z Bronowic do Kościoła Mariackiego, przejazd ulicami: Zarzecze, Na Błonie,
                     Balicka, Bronowicka,    
Królewska, Karmelicka, Podwale, Św. Anny,  Rynek Główny.
 

        12.30- Przyjazd na Rynek, objazd Korowodu wkoło Rynku.
 

        13.00 – Msza św. w kościele Mariackim
 

         
14.00 – poczęstunek w sali parafialnej kościoła Mariackiego, plac Mariacki 8,  
                       występ
Kapeli z Bronowic na placu Mariackim
        14.45 - Powrót do Bronowic, na ulicy Siennej będą stały wozy

Członkowie SMZT "Cor" z Trzebini z wizytą w Wieliczce

12.09. 2010 r. (sobota) w Wieliczce była wycieczka z Trzebini zorganizowana przez Witolda Siemka, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”. Po zwiedzeniu w godzinach przedpołudniowych w Kopalni Soli „Wieliczka”: Trasy Turystycznej i Muzeum Żup Krakowskich gości przed szybem Daniłowicza przywitała Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Po jej kierunkiem grupa odwiedziła Tężnię Solankową, Zamek Żupny, kościół pw. św. Klemensa, Rynek Górny, Planty. Oba towarzystwa regionalne zaprzyjaźniły się przez postać Alfonsa Długosza (1902-1975), twórcę i pierwszego dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na poziomie III wielickiej kopalni, który urodził się w Trzebini. Od 1939 r. mieszkał w Wieliczce, uczył rysunków w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Matejki, a od 1949 r. rozpoczął tworzenie muzeum w podziemiach. W ramach współpracy 30.04.2014 r. w Wieliczce zorganizowaliśmy 197 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” poświęcone Alfonsowi Długoszowi. Relacja ze spotkania została opublikowana w zeszycie 142 „Biblioteczki Wielickiej” (2014).

            Tekst i foto.: Jadwiga Duda
 

 


10. 12. 2020 roku, wieliczanin, Henryk Kozubski obchodzi 109 urodziny!
   Henryk Kozubski urodził się 10.12.1911 r. w Bieczu, jako syn Eugenii i Włodzimerza Kozubskich. Miał starsze rodzeństwo brata Franciszka i siostrę Marię. W Wieliczce mieszka od 93 lat. Tu w 1933 r. ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie im. Jana Matejki.
Po maturze studiował na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako inżynier rolnik pracował w majątkach ziemskich, po wojnie w PGR-ach a potem w Stronnictwie Demokratycznym w Krakowie
W 1950 r. zawarł związek małżeński z Haliną Taborską. Halinie i Henrykowi Kozubskim urodziły się dzieci: córka Hanna i syn Wojciech.
Jako społecznik w latach 1984-1987 r. organizował w Wieliczce z okazji swięta 3 Maja tzw. Sejmiki kulturalne z wystawami obrazów swoich profesorów gimnazjalnych i kolegów.
Przez 25 lat był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie i Miejskiej Rady Nadodowej w Wieliczce.
Od 1966 r. jest członkiem Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, w którym przez 18 lat przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Otrzymał tytuł członka honorowego Klubu.
Pan Henryk w 1995 r. zaczął malować akwarele. W 1996 r. na 30 lecie Klubu Przyjaciół Wieliczki w wielickiej Sztygarówce zorganizowano pierwszą wystawę akwarel Franciszka i Henryka Kozubskich. Od 25 lat znamy Henryka Kozubskiego jako malarza nieprofesjonalnego, zrzeszonego w wielickiej grupie artystyczniej ArtKlub i nazwanego przez nauczyciela plastyki Zbigniewa Wójcika “Wielickim Chagallem”. Namalował ok. 400 obrazów. Prace prezentował na ponad 60.ciu wystawach.
Pan Henryk został uhonorowany wieloma odznaczeniami przez władze Wieliczki, Powiatu Wielickiego i Województwa Małopolskiego. W 2018 r. za całokształt działalności otyrzymał nagrodę ogólnopolską Medal im. Władysława Orkana. Pan Henryk mając 109 lat czuje się dobrze, jest pogodny i zadwowolony. Ma pasję malowania, która trzyma go przy życiu.
Od ponad 20 lat prowadzi „Kronikę“, a czasem i wiersz napisze np. “Refleksje człowieka nad żywotem Jego” w tomiku Piotra Kiszki “Rodzik i przyjaciele” (2014.)
            (Skrót)               Oprac. Jadwiga Duda