Aktualności 2018_2

                Działacze kultury z Białorusi w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce.

   Racławickie Towarzystwo Kulturalne od ponad 20 lat współpracuje z Polakami i Towarzystwem Kościuszkowskim na Białorusi w okręgu brzeskim z racji miejsca urodzenia Tadeusza Kościuszki. Co roku bierze udział w uroczystościach obchodów rocznicy urodzin naszego bohatera, które odbywają się 4 lutego na Mereczowszczyźnie. Zespoły artystyczne często przyjeżdżają do Racławic z bogatym programem artystycznym. Towarzystwo przekazało wiele eksponatów do Muzeum Kościuszki, między innymi krakowską sukmanę.
  W dniach 16-19 sierpnia na zaproszenie Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego przebywała w Polsce grupa 50 działaczy kultury z woj. Brzeskiego, gł
ównie pracownicy Domów Kultury. Wśród nich byli między innymi Prof. Leonid Nestarczuk- prezes Brzeskiego Zjednoczenia im Tadeusza Kościuszki w Brześciu, przewodniczący Komitetu odbudowy dworku Kosciuszki, w którym znajduje się muzeum. Przyjechała także dyrektor tego muzeum Sushko Natalia i jej zastępczyni Semianiuk Iryna a także Kavalevich Sierhirj- prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Artystów. Przybył także młodzieżowy zespół artystyczny Para-Fraz. Wszystko w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości.
W dniu przyjazdu 16 sierpnia w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie gości z działaczami Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, wójtami gmin: Rcławice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Radziemice, Burmistrzami Miechowa i Proszowic / w zastępstwie dyr. Centrum Kultury i Wypoczynku/. Wszystkich gości przyjął i ugościł na własny koszt Antoni Godzic w słynnej Bartoszówce, która nieoficjalnie pełni rolę Domu Kultury. Eugeniuszowi Skoczeniowi wręczono dyplom o przyznaniu honorowego członkostwa w Brzeskim Zjednoczeniu im. Tadeusza Kościuszki. W dniu 17 sierpnia goście zwiedzili Panoramę Racławicką we Wrocławiu i Rynek Starego Miasta. 18 sierpnia zwiedzali Kraków , rozpoczęli od Katedry Wawelskiej, gdzie złożyli kwiaty na Sarkofagu naszego wspólnego bohatera, następne zwiedzili podziemia Krakowa, galerię obrazów w Sukiennicach, kolejno udali się na Kopiec Kościuszki, po czym zwiedzili Kopalnię Wieliczka. Wieczorem na Rynku w Proszowicach przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyło się spotkanie z mieszkańcami Proszowic, zespół artystyczny z Brześcia zaprezentował swój koncert. W niedzielę goście udali się do Częstochowy, a następnie powrócili do domu.
   Racławickie Towarzystwo Kulturalne składa wyrazy wielkiej wdzięczności za pomoc w organizacji pobytu gości wielu osobom, a szczególnie: Antoniemu Godzicowi, Proboszczowi Katedry Wawelskiej, Dyrekcji Muzeum Historycznego i Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Dyrekcji Kopalni Soli Wieliczka, Komitetowi Kopca Kościuszki za umożliwienie bezpłatnego zwiedzania tych obiektów. Ponadto wyrazy wdzięczności składamy także dla Dyrekcji Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach i Miechowie, a także Panu Grzegorzowi Biernat z Proszowic i Panu Jan Wołoch z Miechowa za wsparcie swoimi produktami. Pomocy w zakwaterowaniu i wyżywieniu udzieliła Pani Bożena Rudek, dyrektor administracyjny Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, goście byli bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce.
Następnym etapem współpracy z Białorusią będzie tematyka gospodarcza, szczególnie z powiatem miechowskim i proszowickim.
  Pragnę jeszcze dodać, że Towarzystwa Kościuszkowskie prowadzą okazałą współpracę z Ośrodkami Kultury na Białorusi i Ukrainy. Systematycznie zapraszane są zespoły artystyczne, organizowane są dla nich wycieczki krajoznawcze oraz pomoc materialna. Szczególną opieką otoczone są dzieci Polaków na Litwie, którym co roku zawożone są paczki. Głównym organizatorem tej pomocy jest Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu.
Co roku nasze Towarzystwa uczestniczą w uroczystościach w rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki, które odbywają się 4 lutego na Mereczowszczyźnie. Racławickie Towarzystwo Kulturalne od kilku lat zapraszane jest przez Konsulat Ukrainy w Krakowie na uroczystości święta narodowego Ukrainy, które odbywa się zawsze w dniu 24 sierpnia.

Eugeniusz Skoczeń


XVI Święto ul. Tetmajera

Szanowni Państwo
Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów do Bronowic Małych  na festyn rodzinny pn .XVI Święto ulicy Tetmajera. szczegóły w programie. Festyn odbywa się na parkingu przy ul. Tetmajera,  zapraszam serdecznie. Każdy może wybrać coś dla siebie z programu jaki przygotowaliśmy dla Gości.
Barbara Miszczyk
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
tel. 519-588-720

 

 

Jubileusz 40-lecia (1978-2018)
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KRZESZOWICKIEJ 

             Galeria foto
: fot. Stanisław Klich

 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka małopolskich regionalistów z MZRTK
-
Poznajemy Małopolskę
20 października 2018 roku
Wycieczka regionalistów z MZRTK - Poznajemy Małopolskę
20 października 2018 r. regionaliści z Małopolskiego Związku RTK odbyli wycieczkę - Poznajemy Małopolskę.
Trasa przejazdu i zwiedzania:
KRZESZOWICE - kościół św. Marcina, obiekty uzdrowiskowe, park Potockich
CZERNA- muzea: afrykanistyczne i klasztorne, kościół - sanktuarium MB Szkaplerznej i św. Rafała

PACZÓŁTOWICE - kościół pw. Nawiedzenia NMP
RACŁAWICE - otoczenie kościoła pw. Narodzenia NMP
PIESKOWA SKAŁA - zwiedzanie ekspozycji Muzeum Narodowego O/Kraków
OJCÓW - kościół "na wodzie", krajobraz.

            Galeria foto: fot. Jadwiga Duda
                                 fot. Stanislaw Klich


          KRZESZOWICE - kościół św. Marcina

 
  
         
 KRZESZOWICE - uzdrowisko - pałac Potockich
 

          CZERNA - klasztor oo. Karmelitów
                           kościół pw. św. Eliasza

 
             
          CZERNA - klasztor oo. Karmelitów
  
                 muzeum klasztorne i afrykanistyczne
 

          PACZÓŁTOWICE - kościół pw. Nawiedzenia NMP

 

 

          RACŁAWICE - kościół pw. Narodzenia NMP

 
 
          PIESKOWA SKAŁA

 

 


          PROMOCJA  ROCZNIKA "MAŁOPOLSKA..." Tom XX, 2018
        KĘTY - Muzeum, 11 grudnia 2018, godz. 17,00

 

{
 


        XXI Kongres Organizacji Pozarządowych
      Kraków - Manggha, 12 12 2018, godz. 13.00