Ślady Papieża Jana Pawła II w Małopolsce

WADOWICE

„W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło”.
Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II, pod wieczór 16 czerwca 1999 roku, z ołtarza polowego przed wadowickim kościołem parafialnym.  
Foto: archiw.TMZW, fot. Sławomir Mastek
 

 
 

KRAKÓW 

Na Błoniach odbywała się większość krakowskich spotkań z wiernymi podczas pielgrzymek Papieża. Tylko raz, podczas pielgrzymki w 1995 roku, Jan Paweł II nie odwiedził wiernych w Krakowie (była to kilkugodzinna wizyta w diecezji bielsko-żywieckiej przy okazji podróży do Czech).
 Fot. Janusz Bierówka (nr.2,3,4)

 


KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Karol Wojtyła od najmłodszych lat był związany z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jako Papież odwiedził je dwukrotnie. Odprawił ostatnią Mszę Świętą na ziemiach polskich (2002 r.).
W dowód wdzięczności dla największego Pielgrzyma Kalwaryjskiego pielgrzymi i ojcowie Bernardyni postawili Jego pomnik. Jest to rzeźba wykonana z brązu przez artystę rzeźbiarza Czesława Dźwigaja. Odsłonięcie nastąpiło w 80. rocznicę urodzin Karola Wojtyły 18 maja 2000 roku. 
Figurę poświęcił kardynał Franciszek Macharski.

Fot. Stanisław Sypniewski

 


SKAWINA      RADZISZÓW

Pomnik w miejscu spotkania mieszkańców Skawiny z Janem Pawłem II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w dniu 19.08.2002 roku. 
W tym samym dniu Papież zatrzymał się w Radziszowie, co upamiętnia tablica pamiątkowa na ścianie budynku, gdzie będzie kaplica św. Jana Pawła II.

Fot. Janusz Bierówka 

 


WADOWICE

Kilka dni przed kanonizacją Jana Pawła II ... 
Foto: archiw.TMZW, fot. Sławomir Mastek   

 


CZERNA    Klasztor OO. Karmelitów Bosych
Niezrealizowane odwiedziny Papieża Jana Pawła II do grobu błog. Rafała (Kalinowskiego) i poświęcenia kaplicy wybudowanej przy kościele klasztornym Ojców Karmelitów w Czernej, w dniu 23 czerwca 1983 roku.
W imieniu Papieża kaplicę poświęcił Kard. Agostino Balestrero, przewodniczący Episkopatu Włoch. 


Opisy do fotografii: fot. Stanisław Klich (2008 r.)
 
        1. Kościół, klasztor i cmentarz OO. Karmelitów w Czernej       2. Wnętrze i ołtarz głowny kościoła klasztornego 
          3. Ołtarz w kaplicy i trumna św. Rafała (Kalinowskiego)        4.  Portal błog. Rafała (Kalinowskiego) 23 06 1983 r.
 


KRAKÓW  Głaz Papieski na krakowskich Błoniach 
Kamień umieszczono na Błoniach w 1997 roku, w 19. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, z inicjatywy Kard. Franciszka Macharskiego. Granit sprowadzony znad Morskiego Oka waży 26 ton, umieszczony na nim napis głosi: "TY JESTEŚ SKAŁA".
 Fot. Stanisław Klich