Muzeum Ziemi Krzeszowickiej

  MUZEUM ZIEMI KRZESZOWICKIEJ w Krzeszowicach

   Pod koniec XVIII w. i pierwszej połowie XIX w. w budynku domu zdrojowego Vauxhall w Krzeszowicach były zbiory obrazów, rzeźb - były to zbiory Izabeli Lubomirskiej;
od 1816 
r. własność Potockich. Były to zbiory udostępnione dla kuracjuszy w uzdrowisku i dla gości. W 2. połowie XIX w. przeniesione zostały do nowo wybudowanego pałacu Potockich, wówczas były dostępne tylko dla gości rodziny Potockich.

Krzeszowice do 1982 r. nie posiadały placówki o charakterze muzealnym, której zbiory mogły być dostępne dla publiczności.

W 1975 r. powstał Społeczny Komitet Organizacyjny Izby Regionalnej w Krzeszowicach /SKOIR/, którego celem było zebranie regionaliów, uzyskanie lokalu dla ich eksponowania oraz udostępnienie ich do zwiedzania. Zebrano /darowizna, za drobną zapłatą, zakup książek w antykwariatach krakowskich/ kilkadziesiąt eksponatów, których nie było gdzie zgromadzić i ewentualnie eksponować. Najtrudniej było uzyskać lokal na zorganizowanie izby regionalnej w Krzeszowicach.

Aby poszerzyć grono ludzi zainteresowanych zorganizowaniem placówki muzealnej w Krzeszowicach ,działacze SKOIR /Stanisław Klich, Marian Książkiewicz, Władysław Bulek/ podjęli działanie zorganizowania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej /SMZK/. Przy wsparciu Bogusława Kisiela, Przewodniczącego KM FJN, zorganizowano zebranie założycielskie w dniu 5 marca 1978 roku. Uchwalono wówczas statut stowarzyszenie, wybrano władze wg statutu i po okresie około 3.miesięcy zarejestrowano w Rejestrze Urzędu Miasta i Gminy Krzeszowice.

W 1981 r. uzyskano lokal w starym pałacu Potockich, gdzie przygotowywano zbiory do wyeksponowania. Ponieważ od 13 grudnia 1981 r. obowiązywały rygory stanu wojennego w Polsce - zawieszenie działalności organizacji, zakaz zgromadzeń, ... - były trudności z otwarciem Izby Regionalnej w Krzeszowicach.

Nieoficjalne otwarcie Izby Regionalnej w Krzeszowicach nastąpiło 22 marca 1982, w czasie zlotu turystycznego PTTK - Wiosna '82 w Krzeszowicach, na co krakowski Oddział PTTK miał zgodę. Otwartą wówczas Izbę Regionalną, zwiedziło ją około 500 osób, turystów z Krakowa, miejscowych działaczy turystycznych i mieszkańców Krzeszowic.

W każdy kolejny weekend /soboty-niedziele/ członkowie Zarządu SMZK pełnili społecznie dyżury i zbiory można było zwiedzać.

Ponieważ Izba Regionalna w Krzeszowicach już działała /w nieoficjalny sposób/, wobec czego oficjalne otwarcie nastąpiło 6 czerwca 1982 r.- naczelnik MiG Krzeszowice, Adam Jasiński przeciął wstęgę otwarcia i można było już zwiedzać . W tym lokalu Izba Regionalna istniała przez 5 lat.

W 1984 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej uzyskało jako darowiznę - ustanowioną testamentem Anny Studenckiej /zm. 1984 r./ dom na parceli przy ul. Krakowskiej 30; nieruchomość ta, zgodnie z wolą donatorki, została przeznaczona na siedzibę Muzeum Ziemi Krzeszowickiej.

W latach 1985-1987 przeprowadzono remont budynku i adaptację poddasza na zbiory regionalne. Prace te były finansowane ze środków gminnych tzw. nadwyżki budżetowej, dlatego oddano w formie nieodpłatnego najmu (na okres 5-ciu lat) wszystkie lokale na parterze budynku na potrzeby galerii wystawienniczej Krzeszowickiego Ośrodka Kultury.

12 grudnia 1987 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w budynku przy ul. Krakowskiej 30 w Krzeszowicach - na parterze Galeria KOK, na poddaszu - specjalnie do tego celu przystosowany przez zabudowę elementami drewnianymi i ogrzewaniem c.o.- ekspozycja regionalna dot. ziemi krzeszowickiej.
Zbiory regionalne to: ekspozycje zbiorów etnograficznych /elementy ubiorów ludowych, miejskich, organizacji /OSP/; zbiory historyczne:dokumenty oryginalne, fotokopie dokumentów, skromne zbiory militariów i orderów; geologiczne: minerały złóż lokalnych, wyroby kamieniarskie; uzdrowiskowe: fotokopie projektów budynków zdrojowych, różne opisy z przeszłości uzdrowiska w Krzeszowicach; zbiory narzędzi i przedmiotów użytkowych w gospodarstwach wiejskich.

Ponadto jest obszerny księgozbiór zorganizowany w specjalnej bibliotece /książki udostępnione tylko na miejscu, pod nadzorem opiekuna księgozbioru - członka SMZK/.

W 2006 r. Galerię wystawienniczą KOK-u przeniesiono do budynku Vauxall, przy ul. J. Walkowskiego.

Zwiedzanie zbiorów muzeum regionalnego możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym kom. 660 674 038.
       oprac. Stanisław Klich

   Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach
    Opis fotografii:  fot. Stanisław Klich
   
od lewej:   1. Przedmioty użytku domowego,  2. Przedmioty gospodarskie,  
                        3. Wyposażenie salonu w domu Studenckich,  4. Makieta zamku Tęczyn
 
 

  od lewej:    1. Obrazy religijne,  2. Skrzynia krakowska,
                   3. Kurtyna - motyw-Oświata dla ludu,  4. Sekretarzyk w domu Studenckich
 
 


Prelekcja multimedialna nt. "Tenczynek dawniej i dzisiaj" mgr Anny Łukasik
z cyklu "Poznajemy Ziemię Krzeszowicką"
organizator Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
 


         Ekspozycje w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej - 7 03 2017
             Fot. Stanisław Klich