Obrzędy, obyczaje, tradycja..w Małopolsce

Stowarzyszenie "Wokół Rybnej"

Obrzęd "Raj"(Herody) w Rybnej
Raj” (Herody) zawsze zaczynał kolędować w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, a koniec kolędowania wyznaczał dzień Matki Bożej Gromnicznej.
Nazwa „Raj” przyszła do Rybnej z Sanki i tak do dzisiaj funkcjonuje. W Raju zawsze występuję Król Herod, Żyd Rabin, Marszałek, Śmierć i Diabeł. W „Raju” występowały jeszcze postacie Anioła, Pastuszka i Filozof. Chodził z Rajem także muzykant z harmonią. Kolędnicy chodzili od domu do domu śpiewając kolędy i dając po domach przedstawienia. Tekst przedstawienia jest bardzo stary i nie ulega zmianie. W Rybnej „Raj” chodzi od trzech lat po kilkunastu latach przerwy, jest bardzo chętnie przyjmowany przez mieszkańców. Starsi mieszkańcy wspominają dawne czasy i pokazują wnukom jak dawniej bawiono się w okresie świątecznym.
     Józef Suchanik
   Prezes Stow."WR

 Obrzęd "Dziady" w Rybnej - 2016 r. 

"Dziady" w Rybnej i okolicznych wsiach zawsze odbywały się w poniedziałek i wtorek, przed Środą Popielcową. Rano przebierali się najmłodsi i chodzili po domach z koszyczkami, dostawali pączki i jajka. Po szkole przebierali się starsi i chodzili po wsi strasząc ludzi. dziewczęta były smarowane sadzą. We wtorek wieczorem odbywała się "dziadowska" zabawa. Wszyscy bawili się do godz. 24.00. Cała sala była w słomie i sianie z garbów i powróseł. Prawdziwy dziad miał maskę, własnoręcznie robioną, bądź miał wysmarowaną twarz sadzą, miał garba wypchanego słomą lub sianem. Przepasany był powrósłem, powrósła miał także na rękach i nogach. W rękach miał kij lub gumę. Zwyczaj "Dziadów" zanikł na przełomie lat 80/90 tych XX wieku.

Stowarzyszenie „Wokół Rybnej” od 4 lat organizuje "Dziady". Wyruszamy pochodem z różnych stron wsi, gra nam orkiestra, później odbywa się zabawa dla dzieci i młodzieży z konkursami i nagrodami.
Z roku na rok w zabawie ostatkowej bierze udział coraz więcej dzieci i osób starszych. Starsze osoby, które pamiętają stare dziadowskie ubiory i obyczaje, coraz częściej przebierają się i uczestniczą w pochodzie i zabawie.
       Józef Suchanik
       Prezes Stow."WR" 

 

 


Strona w przygotowaniu...