Aktualności - 2017_2

         C U D O W N A   M O C   B U K I E T Ó 
                         VI Korowód Bronowicki    

              15 Sierpnia 2017  Kraków-Mały Rynek 
          Galeria foto: fot. Edward Pięta

 
 
 

 


 Koźmiczanie uczcili pamięć żołnierzy ZWZ-AK z Placówki „SOSNA – LAS”

    1 września 2017 r., w 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Koźmicach Wielkich przy pomniku pamięci Żołnierzy Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)- Armii Krajowej (AK) z Placówki „SOSNA – LAS” spotkała się grupa osób aby oddać Im hołd. Wspólnie zaśpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła”. Emilia Kowal z klasy VII-ej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich odczytała „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” K. I. Gałczyńskiego.
Stanisław Dziedzic, przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego przy ŚZŻAK w Wieliczce, prowadził apel poległych odczytując kolejno nazwiska żołnierzy wypisane na pomniku: kpt. Józef Kurek, por. Antoni Batko , por. Jan Batko, por. Franciszek Gołda, por. Stanisław Guzikowski, por. Władysław Wołek, ppor. Stanisław Klimczyk, ppor. Ludwik Kubicki, ppor. Piotr Mitan, ppor. Franciszek Lembas, ppor. Władysław Orzeł, ppor. Stanisław Poznański, ppor. Wiktor Romaniec,
kpr. Władysław Kurek. Zebrani odpowiadali: „Chwała Bohaterom”. Dorota Cora przeczytała wypowiedz swojego syna Huberta, autora pracy konkursowej pt. „Synowie Ziemi Koźmickiej" poświęconej żołnierzom Armii Krajowej z Placówki „Sosna ­Las" oraz kapitanowi Józefowi Kurkowi ps. „Halny", którą napisał dzięki spotkaniu ze ś.p. Piotrem Kurkiem (zmarł 5.08.br.), synem Józefa, pomysłodawcą pomnika, odsłoniętego 2 maja 2013 roku.
Jadwiga Duda, Józef Duda, Anna Ślęczka reprezentując Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) złożyli przed pomnikiem kwiaty. Piotr Kurek i wymienieni na pomniku Józef Kurek i Władysław Orzeł byli członkami Klubu. Zebrani odmówili modlitwę, zapalili znicze i zaśpiewali pieśń „Rozszumiały się wierzby płaczące”, która była śpiewana na pogrzebach akowców.
W uroczystości uczestniczyli m. in. Antoni Windak, pamiętający lata okupacji, Arkadiusz Windak, prezes Towarzystwa Miłośników Koźmic (TMK) w dziećmi: Mikołajem i Aleksandrem, Elżbieta Woźniak i Anna Załęczny z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stanisław Sitko, reprezentujący NSZZ „Solidarność” Kopalni Soli Wieliczka z 1980 r., Jerzy Cholewa, Mieczysław Dańda.
Dziękujemy Barbarze Kościółek za otwarcie posesji na której sto pomnik.
         

    Zapraszam 19 września (wtorek) br., na godz.16.15 do Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na 25 spotkanie z cyklu „Kim jestem ? - Pro Memoria -Piotr Kurek i 47 z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki – pt. „Wrzesień 1939 r. – Pamiętamy po 78 latach!
   Opracowała: Jadwiga Duda, z KPW i TMK 

 

 

XV Święto ulicy Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach
            Galeria foto: fot. Julian Ślusarczyk

 

 

 

 

    Władze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” na XVIII kadencję w latach 2017-2020

   16.09. 2017 r. w Wieliczce, w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w sali „Magistrat”, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Rozpoczęto odśpiewaniem „Roty” Marii Konopnickiej przy akompaniamencie na fortepianie Marii Nawrot. Gościem zebrania była Joanna Boduch, koordynator współpracy starostwa wielickiego z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2014-2017 przedstawiły: Jadwiga Duda, prezes Zarządu, Anna Kisiel, skarbnik, Jan Matzke, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Prezes w swoim wystąpieniu relacjonowała , że w minionym okresie zorganizowano 29 spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” i opracowano tyleż samo zeszytów serii wydawniczej „Biblioteczka Wielicka”, odbyło się 25 spotkań z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” i z cyklu „Kim jestem?”. Dla uczniów wielickich szkół w szkołach były organizowane spotkania z cyklu „Mnie Ta Ziemia od innych droższa”, konkursy wiedzy o Kopalni Soli „Wieliczka”, Powstaniu Krakowskim, Słudze Bożym bracie Alojzym Kosibie, Ojcu Świętym Janie Pawle II, świętej Kindze, Alfonsie Długoszu, Feliksie Piestraku. W kwietniu organizowano obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia – na wielickim cmentarzu posadzono 6 kolejnych Dębów Pamięci (jest ich 34). Kontynuował organizowanie kwest 1 listopad na cmentarzu w Wieliczce Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza prowadzony przez Klub - odnowiono 3 kolejne zabytkowe nagrobki. Najważniejszym wydarzeniem minionej kadencji był Jubileusz 50. lecia Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w 2016 r. i uhonorowanie Klubu Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej przez prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medalem „Pro Memoria” przez v-ce marszałka Wojciecha Kozaka. Zebrani na wniosek Władysławy Dubiel, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W imieniu zebranych prof. Adam Klich podziękował Jadwidze Dudzie za prowadzenie działalności Klubu wraz z Zarządem wręczając jej kwiaty i prosząc o dalszą pracę w takim samym składzie władz Klubu. Członkowie władz Klubu z lat 2014-2017 wrazili zgodę na dalszą pracę.

Wybrano władze Klubu na lata 2017-2020.
Zarząd KPW tworzą: prezes – Jadwiga Duda, v-ce prezes Grażyna Kowal, skarbnik- Anna Kisiel, sekretarz – Hanna Kozioł, członek – Janina Tańcula.
Komisja Rewizyjna: Władysława Dubiel, Czesław Szeląg, Zofia Spychała.
Sąd Koleżeński: Jan Matzke, Adam Klich, Anna Ślęczka.
W Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie Klub Przyjaciół Wieliczki reprezentować będą: Jadwiga Duda i Krzysztof Kasprzyk.
Podjęto m. in. uchwałę o powołaniu XII Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 listopada będzie prowadził kwestę na wielickim cmentarzu na ratowanie zabytkowych nagrobków tej nekropolii. Dyskutowano nad dalszą działalnością Klubu, formami pracy na rzecz Wieliczki i jej mieszkańców.
Zebranie prowadziła Grażyna Kowal, protokołowała Hanna Kozioł.
Henryk Kozubski, senior Klubu lat 105, zaprosił zebranych na 9 grudnia br. na godz.14.00-tą do Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na otwarcie wystawy jego akwarel i 106 urodziny.
Zebranie tradycyjnie zakończono odśpiewaniem Barki.
   Następnie udano się pod Pomnik Niepodległości przy Plantach oddać hołd ofiarom września 1939 r. w związku z 78 rocznicą agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku.
Wspólnie zaśpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła…”Przed tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wielickiej zapalono znicz, odmówiono: „Wieczne odpoczywanie..” i zaśpiewano pieśń „Rozszumiały się wierzby płaczące…”
         Opracowała Jadwiga Duda
             Walne Zebranie Wyborcze "KPW"

 

            Pod Pomnikiem Niepodległosci 
 

 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WADOWICKIEJ
                  Z a p r a s z a  do  Wadowic
 

 

STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI”
    XII kwesta na cmentarzu w Wieliczce

 

 

   1 listopada 2017 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce XII Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce zorganizowany przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki" w wyniku XII kwesty zebrał 14.401 zł 56 groszy na odnowę zabytkowych nagrobków tej nekropolii.

Do Komitetu poprzez złożenie deklaracji zgłosiło się ponad 130 osób. Byli to: członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki, uczniowie i nauczyciele Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce pod opieką nauczycieli historii: Michała Burmera i Dariusza Tańculi, Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce zorganizowani przez nauczycielki historii: Bożenę Marciniak, członek KPW i Dorotę Czajowską, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce pod opieką Marzeny Nawrockiej, harcerze z 6 drużyny „Solna DeHa” Hufca Wieliczka z drużynową Natalią Jarosik zgłoszeni przez harcmistrz Ewę Ptasznik, przedstawiciele władz miasta: Piotr Krupa, Rafał Ślęczka-zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Piotr Ptak, Tomasz Batko, student V roku prawa UJ. Członkowie Komitetu jako wolontariusze (wielu z nich kwestowało trzeci raz) oznaczeni identyfikatorami będą kwestarzami prosili odwiedzających groby bliskich o datki do puszek, obdarowywali ofiarodawców cegiełkami i folderami Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” – dziękowali darczyńcom. Zebrane fundusze wpłacono na konto Komitetu w Małopolskim Baku Spółdzielczym w Wieliczce. W 2018 r. zostaną one przeznaczone na renowację nagrobków Jana Hojarczyka, Andrzeja i Alojzego Procnerów. Wolontariuszom-kwestarzom i ofiarodawcom, Antoniemu Sowie, Dyrektorowi i pracownikom Cmentarza Komunalnego w Wieliczce za współpracę - DZIĘKUJEMY.
   W imieniu Zarządu Klubu Przyjaciół Wieliczki: Jadwiga Duda, prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł , sekretarz.

 Wieczornica Lokalnych Poetów – pro memoria Wielickich Poetów”

 

 


     3 listopada 2017 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki zorganizowały spotkanie słowno-muzyczne pt. „Wieczornica Lokalnych Poetów – pro memoria Wielickich Poetów”. Wydarzenie prowadził Piotr Kiszka, członek LGD PW i S „KPW”. Na wstępie wspomniał zmarłych poetów: Ryszarda Rodzika z Sierczy, Wiesława Siekierskiego z Wieliczki, Janinę Panek z Gorzkowa.
Z tomiku W. Siekierskiego „Śmierć i Miłość” przeczytał motto autorstwa Jana Lichonia:

   „Pytasz, co w życiu moich wszystkich rzeczą główną
    Powiem ci: śmierci miłość – obydwie zarówno.
    Jednej się oczu czarnych, drugiej modrych boję.
    Te są me dwie miłości i dwie śmierci moje..”

    Swoje wiersze czytali:
Bogusław Stachura: „Solny sezam”, „Wolność dla wszystkich”,
Cecylia Kostecka z Przebieczan: „Miasto Wieliczka”, „Wiosna”,
Józef Łanoszka z Biskupic:: „Tęsknota za wiosną”, „Złota jesień”,
Teresa Kaczmarczyk z Gdowa: „Wielicka jesień”, „Oset i dziewanna”,
Mariusz Sajdak: „Wykres funkcji wiary”, „Wiara i wiedza”,
Halina Bryg ze Strumian: „Co znaczy dzielić?”, „Zaduszki”;
Katarzyna Domanik z Dobczyc: „Pamięć”, „Kontrakt na życie”,
Lidia Sałabun z Wieliczki: „Rajskie łąki nad Wilgą”, „Jesień na Plantach”, „Jaskółki”,
Agnieszka Baś z Wieliczki: „Gra nie warta świeczki”, „Na chłopski rozum”.
Piotr Kiszka przeczytał wiersze ś. p. Janiny Panek: „Dokąd pędzi ten świat”, „Czas”.
Jadwiga Duda recytowała fragment wiersza ś. p. Marii Knebloch z KPW pt. „Hymn do Wieliczki” i przeczytała wiersz Doroty Dudy pt. „Banknoty”.
Występy poetów publiczność nagradzała gromkimi brawami. Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego Dariusz Leszczyński wręczył im róże.
Oprawę muzyczną wydarzenia uświetnił recital gitarowy Małgorzaty Włodarczyk, nauczycielki Szkoły Muzycznej w Wieliczce, która wykonała utwory: F. Chopina, N. Coste, H. Villa-Lobos, L. Legnani, A. Yuapanagui, J. Vinas – nagrodzony oklaskami.
Wieczornicę zaszczycili swoją obecnością: Dariusz Leszczyński, dyrektor LGDPW, członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” z Jadwigą Dudą, prezes KPW , Koło Przyjaciół Gorzkowa z przewodniczącą Krystyną Król.
Dziękujemy Agnieszce Szczepaniak, dyrektor CKiT za współpracę – udostępnienie i nagłośnienie sali.
    Opracowała Jadwiga Duda

106.urodziny Henryka Kozubskiego obchodzono w Wieliczce

   Henrykowi Kozubskiemu, Wieliczaninowi od 90 lat, członkowi: Klubu Przyjaciół Wieliczki od 51 lat i ArtKlubu od 21 lat, malarzowi nieprofesjonalnemu, zwanemu wielickim Chagallem Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce 9 grudnia 2017 r. zorganizowało w swojej siedzibie przy Rynku Górnym 6 w Wieliczce 106 urodziny połączone z wystawą „Życiem malowane”. W organizacji uroczystości i wystawy pomagała Jego córka Hanna Kozioł, pierwsza dyrektor tej instytucji przed 10-ciu laty.
   Agnieszka Szczepaniak, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce powitała Jubilata Henryka Kozubskiego i licznie przybyłych gości. Zaprosiła do oglądnięcia filmu o Henryku Kozubskim, który nakręciło CKiT. Dla Pana Henryka wystąpiło z koncertem Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” pod dyrekcją Jadwigi Szado oraz wnuk Grzegorz Czajkowski, który dla dziadka zaśpiewał i zagrał na fortepianie własny utwór pt. „Bumerang”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kokotowie z przewodnicząca Anną Kuczek położyły przed Jubilatem tort ze świeczkami i napisem: „106 urodziny Henryka.
         Jadwiga Duda

 

30-lecie działalności Towarzystwa Miłośnikow Ziemi Zatorskiej
         Klub Przyjaciół Wieliczki w Zatorze

   30. 12. 2017 r. delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” uczestniczyła w jubileuszu 30 lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej (TMZZ) na zaproszenie Marii Fila, prezes. Patronat nad Jubileuszem objął Mariusz Makuch, burmistrz Zatora. Zator w 2017 r. obchodził 725 lat nadania mu praw miejskich przez księcia cieszyńskiego Mieszka – jako miasto jest od 2 lata młodszy od Wieliczki. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw św. Wojciecha i św. Jerzego, którą odprawili ks. Jacek Wieczorek, proboszcz i ks. Robert Jończyk w intencji zmarłych i żyjących członków Towarzystwa. Maria Fila, przedstawiła zebranym przewodnik swojego autorstwa pt. „Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze” z XIV w. , obdarowała nim wszystkich, oprowadziła gości po kościele i wokół niego.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do Regionalnego Ośrodka Kultury, gdzie zasiedli przy stołach nakrytych m. in. karpiem zatorskim różnorako przyrządzonym. Uroczystość rozpoczęto odśpiewanie, „Roty” Marii Konopnickiej. Maria Fila i Mariusz Makuch powitali zebranych w tym delegacje: Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” z prezes Jadwigą Dudą, Towarzystwa Miłośników Kalwarii Zebrzydowskiej z prezes Krystyną Dudą i Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebińskiej z prezesem Witoldem Siemkiem. Burmistrz dokonał pokrojenia tortu przygotowanego na Jubileusz Towarzystwa. Maria Fila przedstawiła z pomocą multimedialnej prezentacji slajdów działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej w latach 1987–2017.
Wiesław Susek, przewodniczący działającej przy Towarzystwie Rady Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków zaprezentował sprawozdanie z działalności Rady. Burmistrz dla Towarzystwa z okazji Jubileuszu wręczył czek na 2000 zł, które Maria Fila przekazała na ratowanie zatorskich zabytków oraz nagrodził zarząd Towarzystwa i wieloletnich działaczy Medalami wybitymi z okazji 725 lecia Zatora. Prezes Towarzystwa w imieniu Zarządu wręczyła członkom: Elżbiecie Mostowiak, Maciejowi Romańskiemu, Wiesławowi Suskowi dyplomy „Honorowego Członka TMZZ” i 14 osobom jubileuszowe podziękowania. Szczególnie wyróżniła osoby, na które zawsze może liczyć: Łukasza Dziedzica, Piotra Domagałę, Jacka Pasternaka. Następnie na ręce Marii Fili goście składali kwiaty, gratulacje, życzenia, prezenty. Wśród nich i delegacja Wieliczki: Jadwiga Duda, Grażyna Kowal, Jan Matzke.
Maria Fila obdarowała nas publikacjami wydanymi przez Urząd Miejski w Zatorze.
Z programem artystycznym kolęda i piosenką wystąpiła Katarzyna Szybisty, a uczniowie: Bartosz Konik, Maria Wieliczko, Zuzanna Błażej recytowali wiersze o Małej Ojczyźnie - Ziemi Zatorskiej. Wspólnie zaśpiewano wiersz „Tu jest mój dom” autorstwa śp. Marii Brandys, wieloletniej prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej na melodię piosenki „Casablanka”. Konferansjerem uroczystości był Łukasz Dziedzic.
Po obiedzie i wpisach do Kroniki TMZZ udano się do siedziby Towarzystwa przy Rynku 2, gdzie zwiedzono Izbę Regionalną Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia otwartą 8 . 06. 2014 r. Oprowadzali nas członkowie Towarzystwa i burmistrz Zatora Mariusz Makuch.
Wśród zebranych eksponatów jest statuetka Nagrody „Kryształy Soli” przyznana Towarzystwu Miłośników Ziemi Zatorskiej w 2017 r przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie w kategorii: Ochrona dziedzictwa kulturowego. Gratulujemy i dziękujemy za gościnę.
        Opracowała Jadwiga Duda