Aktualności 2019_1

S P O T K A N I E   O P Ł A T K O W E  2019
STOWARZYSZENIA "KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI"

  5 stycznia  2019 r. (sobota) o godzinie 16.00-tej w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat” z choinką przy stołach nakrytych białymi obrusami, udekorowanymi bożonarodzeniowymi stroikami  rozpoczęło się „Spotkanie Opłatkowe” czyli Wigilia Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW). Zebrani przy zapalonej świecy, symbolu światła jakie przynosi narodzone Dzieciątko Jezus, zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy” przy akompaniamencie Marii Nawrot na fortepianie. Jadwiga Duda, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki przywitała przybyłych. Ksiądz Tomasz Bajer z Parafii pw. św. Klemensa odczytał z Pisma Świętego fragment  Ewangelii wg. św. Łukasza pt. „Narodzenie Pana Jezusa”, prowadził wspólną modlitwę „Ojcze nasz” i pobłogosławił opłatki. Życzenia klubowiczom i gościom złożyli:  prezes Klubu, Henryk Gawor, wicestarosta powiatu wielickiego, Agnieszka Szczepaniak, zastępca burmistrza miasta i gminy Wieliczka do spraw społecznych, Czesław Szeląg, w imieniu Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Jan Paluch, v-ce prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Barbra Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.Wanda Polan i Zofia Spychała rozniosły opłatki, którymi łamano się składając sobie wzajemnie życzenia. Na estradzie wystąpili uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce z inscenizacją  „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa.   Zebrani spożyli gorący posiłek wigilijny z rybą przygotowany przez stołówkę przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce. Prezes KPW podziękowała Danucie Idzi, kierownik stołówki i pracownikom za poczęstunek i świąteczny sernik.  Przypomniała zebranym najważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia w 2018 r. Grażyna Kowal odczytała życzenia, które z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przysłano na adres  KPW. Z koncertem najpiękniejszych polskich kolęd wystąpiła Teresa Kruczek, wnuczka inż. górniczego Feliksa Piestraka (1868-1947), emerytowana solistka Filharmonii Krakowskie.W "Spotkaniu opłatkowym" uczestniczył Pan Henryk Kozubski, liczący 107 lat, jest  świadkiem historii Klubu Przyjaciół Wieliczki, od powstania w 1966 r. do dziś. Jest członkiem KPW przez 53 lata. Uczestniczył w „Spotkaniu Opłatkowym KPW” staraniem przyjaciela, lekarza Czesława Szeląga.   Na zakończenie wszyscy zaśpiewali „Barkę”. Przebieg spotkania fotografowali: Krzysztof Kasprzyk, Jan Matzke.
Oprac. Jadwiga Duda

Galeria foto: fot. Jadwiga Duda

 

 

S P O T K A N I E   O P Ł A T K O W O - N O W O R O C Z N E  2019
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NIEPOŁOMICKIEJ
  W dniu 14 stycznia 2019 w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej.
Mimo niesprzyjającej pogody (silna śnieżyca) członkowie Stowarzyszenia  stawili się licznie na spotkaniu.
Uczestniczyli w nim również znamienici Goście: Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Marek Ciastoń - Przewodniczący Rady Miejskiej, ks. Stanisław  Mika - Proboszcz Parafii Niepołomice, Barbara Ptak - Prezes Fundacji "Zamek Królewski w Niepołomicach", która nieodpłatnie udziela sal wykładowych na spotkania i wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Przebywający na urlopie w Bieszczadach prezes Stowarzyszenia Mieczysław Janusz Jagła przesłał swoje życzenia noworoczne w postaci klipu filmowego. 
W części artystycznej wystąpiła Grupa Śpiewacza naszego Stowarzyszenia oraz gościnnie Mariusz Tracz. 

Galeria foto:  fot. Stanisław Wojas

 

 

S P O T K A N I E   O P Ł A T K O W E  2019
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

19 stycznia 2019 r. - w salonie willi Domańskich w Nawojowej Górze - odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla czlonków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej (dalej SMZK) i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych byli: ks. dr Andrzej Szczotka, proboszcz Parafii św. Marcina w Krzeszowicach, Grzegorz Małodobry, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Dorota Marek i Jerzy Ciężki - radni Rady Miejskiej Gminy Krzeszowice, Jan Bereza, sekretarz Gminy Krzeszowice i Paweł Danek, wiceprezes Zarządu Kopalni Wapienia "Czatkowice". Wśród zaproszonych gości byli również delegaci Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki" w osobach: Jadwiga Duda - prezes, Grażyna Kawala - wiceprezes i Jacek Kawala. 
Spotkanie rozpoczął Leszek Sibila, przezes SMZK, który powitał gości i członków SMZK oraz wymienił dokonania Zarządu SMZK w 2018 roku, szczególnie zaś bardzo uroczyste uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski - 8 września 2018 r uczcczenie 104-ej rocznicy wymarszu z Krzeszowic poddodziałów "Strzelca" i "Drużyn Bartoszowych" jako kandydatów do Legionów Polskich.
  Prezes Leszek Sibila zwrócił się do gości o swoje wystąpienia. W kolejności wystąpili: ks. dr. Andrzej Szczotka, który wspomniał, że od poczatku jego posługi jako proboszcza w Parafii św. Marcina w Krzeszowicach od 2000 roku mile wspomina współpracę z zarządem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej w zakresie postawienia Krzyża Milenijnego 2000 Roku na Wzgórzu Czatkowickim oraz wspólpracę w następnych latach. Ksiądz proboszcz złożył życzenia Zarządowi i członkom SMZK Bożego blogosławieństwa w dalszej działalności.
Z życzeniami wystąpili: Grzegorz Małodobry, Dorota Marek, Paweł Danek i Jan Bereza, który wymienił, że SMZK jest najdłużej działającym stowarzyszeniem w Gminie Krzeszowice (od 1978 r.), obecnie działa ponad 100 różnych stowarzyszeń, życzył dalszej owocnej działalności na rzecz "małej ojczyzny" - Gminy Krzeszowice.
Jadwiga Duda przekazała życzenia dla wszystkich zebranych na spotkaniu. 

Ksiądz dr Andrzej Szczotka zaintonował koledę "Wśrod nocnej ciszy...', odmówił część Ewangelii wg. Św. Łukasza, pobłogosławił opłatki, które zostały rozdane wszystkim uczestnikom spotkania.
Następnie zebrani przełamali się opłatkem i składali sobie życzenia.
Po złożeniu życzeń zaproszono zebranych do konsumpcji przygotowanych na stole, bardzo obficie...słodyczy - przygotowane przez Cukiernię "Melba" i kawy, herbaty
W czasie spotkania opłatkowego Wiesław Gertner grał na pianinie i śpiewał kolędy, a także melodie rozrywkowe.
Spotkanie opłatkowe Miłośników Ziemi Krzeszowickiej upłynęło w miłej atmosferze.   
                    Stanisław  Klich

Galeria foto.:  fot. Stanisław Klich

 
 

 

S P O T K A N I E   O P Ł A T K O W E  2019
MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY

26 stycznia 2019 r. (sobota) odbyło się Spotkanie opłatkowe regionalistów małopolskich - przedstawicieli towarzystw regionalnych zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury oraz zaproszonych gości.
Tradycyjnie, już od 1999 roku, spotkanie opłatkowe regionalistów malopolskich rozpoczyna się Mszą świętą w kościele, która odprawiana jest w intencji za zmarłych regionalistów i błogosławieństwa dla żyjących regionalistów.
W bieżącym roku, o godz. 10. Msza św. odbyła się w kościele OO. Kapucynów w Krakowie, sprawowana była przez o. Roberta. Podczas Mszy św. kolędy zagrała i śpiewała Kapela z Bronowic, jako dekoracja był również z gwiazdą.
Od godz. 11, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, sala nr. 53, odbyło się spotkanie opłatkowe regionalistów małopolskich i zaproszonych gości oraz Kapeli z Bronowic.
Spotkanie otworzyła Barbara Miszczyk, przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Związku RTK, powitała gości: Annę Wisniewską, wicedyrektor WBP w Krakowie, prof. Zdzisława Nogę, Redaktora naczelnego rocznika "MAŁOPOLSKA...", dr. Edwarda Chudzińskiego, byłego Redaktora naczelnego rocznika "MAŁOPOLSKA...", Iwonę Górny, Redaktora wydawniczego w WBP, wszystkich przedstawicieli towarzystw regionalnych oraz członków Kapeli z Bronowic.
Następnie Kapela z Bronowic pod kierownictwem Józefa Stachery wykonała kilka kolęd.
Rozdano opłatki, którymi zebrani przełamali się i składali sobie życzenia. Po złożeniu życzeń, wszyscy usiedli...na krzesłach, niestety nie było stolików na sali (sala udostępniona zastępczo), poczęstunek - ciasta, kawa, herbata można było pobrać z "nakrytych" kilku stolików. Podczas spotkania umilała Kapela z Bronowic, grając i śpiewając kolędy, pastorałki i melodie rozrywkowe.

Galeria foto: fot. Stanisław Klich

 
 
 
 
 

P r o m o c j a  R o c z n i k a  "M A Ł O P O L S K A..", Tom XX, 2018, w K r a k o w i e
Galeria foto: fot. Stanisław Klich

 

 


Spotkanie w Kancelarii Premiera RP
  21 stycznia 2019 r odbyło się spotkanie delegacji Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego i Wicewójta Gminy Racławice z Wiceministrem Kancelarii Premiera RP Pawłem Szrotem.
Podczas spotkania prezes RTK Eugeniusz Skoczeń na ręce Ministra wręczył statuetkę popiersia Walerego Sławka z prośbą o przekazanie dla Premiera Mateusza Morawieckiego. Następnie z Ministrem zostały omówione dalsze zamierzenia w sprawie zagospodarowania pól bitewnych Racławic, które są pomnikiem historii.
Spotkanie odbyło się w gabinecie Pani Wicepremier Beaty Szydło.

Na zdjęciu pierwszym od lewej. Wiceminister Paweł Szrot. Eugeniusz Skoczeń, Piotr Zapart, Michał Grela-członkowie RTK, Małgorzata Sadowniczyk./Wicewójt/.
Zdjęcie drugie - moment przekazania statuetki. 

 

     Pierwsze spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!
            pt.
„Wieliczanie w Powstaniu Styczniowym 1863-1865”

30. 01. 2019 r.(środa) o godz.16.00-tej w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1, w sali „Magistrat” rozpoczęło się 1 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Wieliczanie w Powstaniu Styczniowym 1863 – 1865”.
Organizatorka spotkania Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW), przywitała zebranych a wśród nich Jana Palucha, v-ce prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i Janinę Kęsek, historyk, emerytowaną kustosz Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, prelegentkę spotkania. Zapowiedziany na afiszu ze słowem wstępnym Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka nie przybył na spotkanie.
Maria Nawrot z KPW zagrała na fortepianie kolędę „
Wśród nocnej ciszy”, którą zebrani stojąc zaśpiewali.
Prowadząca, Jadwiga Duda poinformowała zebranych, że 25.01.2018 r. w Domu Księży Chorych w Swoszowicach zmarł ksiądz kanonik inż. Lucjan Łukaszewicz, który w latach 1988-2009 był rektorem kościoła pw. św. Sebastiana w Wieliczce. 28. 01. b.r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce odbył się jego pogrzeb. Zaprosiła zebranych do wspólnej modlitwy. W intencji o pokój wieczny dla ks. L. Łukaszewicza odmówiono: „Ojcze Nasz” , „Zdrowaś Mario..” i „Wieczne odpoczywanie …”. 

Odczytała list z życzeniami dla KPW na Nowy Rok od J. Eks. biskupa Jana Szkodonia.
Poprosiła Janinę Kęsek o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i wygłoszenie prelekcji pt. „Wieliczanie w Powstaniu Styczniowym 1863-1865”. Prelekcję uzupełniała prezentacja pt. „Bochnia i Obwód Bocheński w latach 1863-1864”, którą pomagał wyświetlać Hubert Cora, uczeń klasy I-ej VI LO w Krakowie.
Zaprezentowała książkę Janiny Kęsek pt. „Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864 w 150. rocznicę Powstania Styczniowego” (2013) , którą autorka poświeciła
„Pamięci dziadka Stanisława Fischera” rodem z Wieliczki.
Spotkanie zakończono śpiewem kolędy pt. „
Przybieżeli do Betlejem pasterze” pod kierunkiem Janiny Tańculi i Chóru „Camerata”, łamaniem się opłatkami i składaniem sobie nawzajem życzeń, podziękowaniem Janinie Kęsek za prelekcję.
Uczestniczyło w nim 49 osób, które wpisały się do „Księgi Pamiątkowej” spotkań.

Jadwiga Duda

 

 
 

   273 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki.
  4 lutego 2019 roku, z okazji 273 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, w Kosowie Poleskim na Mereczowszczyźnie w Białorusi odbyły się uroczystości upamiętniające tą datę. Miało to miejsce w dworku, w którym urodził się nasz bohater, w 2004 roku został odbudowany, po zniszczeniu w czasie II wojny, obecnie znajduje się w nim Muzeum Tadeusza Kościuszki.
Uroczystości odbyły się z udziałem dyplomatów z Polski, USA, Białorusi, Ukrainy, lokalnych Władz oraz regionalistów z Warszawy Krakowa, Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Zarządu Powiatu Miechowskiego.
Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele w pobliskim Kosowie, w którym T. Kościuszko był chrzczony. Pod pomnikiem T. Kościuszki zostały złożone wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w dworku, gdzie przemawiali goście honorowi oraz oprowadzono po ekspozycji wystawowej.
Po zakończonyh uroczystościach w siedzibie Władz Powiatu Iwacewicze w obecności Polskiego Konsula Generalnego w Brześciu Piotra Kozakiewicza nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o stałej współpracy między powiatami Iwacewicze i Miechowa. Ze strony polskiej umowę podpisał Starosta Miechowski Jacek Kobyłka a ze strony Białoruskiej Przewodniczący Powiatu Aleksander Griszuk.
W podziękowaniu Starosta Miechowski stwierdził, między innymi, że "połączył nas Kościuszko", bo w tym powiecie się urodził a u nas walczył zwycięsko o naszą wolność.

Główne założenia podpisanej umowy, to współpraca gospodarcza i kulturalna, wymiana doświadczeń, wymiana handlowa, rozwój turystyki, wymiana zespołów artystycznych, realizacja wspólnych programów w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu. 
Należy podkreślić, że powiat Iwacewicze jest bogaty gospodarczo, posiada wiele zakładów gospodarczych, handlujących także z Unią Europejską, szkoły na dobrym poziomie, wszystka młodzież objęta jest dożywianiem, miasto czyste, zadbane, posiada krytą pływalnię, kryte lodowisko, szpital kliniczny, sklepy są dobrze zaopatrzone, bardzo tanie paliwo, gaz, znikome bezrobocie. Podpisana umowa będzie wielce korzystna dla obu stron.
             Eugeniusz Skoczeń

Galeria foto: fot. Rafał Pawlik

  Foto-od lewejnr.1,2,3 -skladanie kwiatów pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
                                nr 4- Pomnik Tadeusza Kościuszki
 

 

 poniżej od lewej: nr 1 Dworek Tadeusza Kościuszki, nr 2 - zabytk. kamień z czasów T. Kosciuszki
                           nr 3 Delegacje; z Miechowa oraz Iwanowicz - po podpisaniu umowy 
 2. spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

pt. „Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Wieliczce w latach 1892-1939, (1948)” oraz „Powstanie Krakowskie w 1846 r. i udział w nim wieliczan - Pamiętamy po 173 latach”

27. 02. (środa) 2019 r. o godz.16.00-tej w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1, w sali „Magistrat” rozpoczęło się 2. spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie Bis!” pt. „Polskie Towarzystwo Gimnastycz-ne „Sokół” w Wieliczce w latach 1892-1939 (1948)”.
Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW), organiza-torka spotkania przywitała zebranych... (...)  
Wspomniała, że w 1999 r. odbyło się w Wieliczce 23 spotkanie „Wieliczka-Wielicza-nie” na temat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Małopolsce i Wieli-czce z prelekcjami Stanisław Szuro, seniora, członka PTG „Sokół” w Krakowie i Stanisława Szuro, juniora, historyków z Krakowa. Zaprezentowano książkę Stanis-ława Szuro, seniora pt. „TG Sokół w Małopolsce”.
Poinformowała zebranych, że w dniu dzisiejszym mija 173 lata od śmierci Edwarda Dembowskiego i 28 powstańców krakowskich, którzy zostali zastrzeleni przez wojs-ko austriackie w Podgórzu 27.02.1846 roku. (…)

Dariusz Tańcula, nauczyciel historii w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowe-go i Ustawicznego w Wieliczce ogłosił wyniki 1. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Dyplomy i nagrody 9 uczniom wręczyli: Adam Marek Panuś i Henryk Gawor.

Adam Marek Panuś na wstępie przedstawił położenie polityczne Wieliczki na przeło-mie XIX i XX w. oraz elementy życia kulturalnego miasta.

Prelekcję na ten temat PTG „Sokół” w Wieliczce w latach 1892-1939 (1948)” – w formie prezentacji – wygłosił dr Paweł Krokosz z Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. (…)
Po wykładzie dr Pawła Krokosza - Janina Tańcula i Jadwiga Duda ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” wygłosiły prelekcję pt. „Powstanie Krakowskie w 1846 r. i udział w nim wieliczan – pamiętamy po 173 latach”. Jadwiga Duda zaprezentowała fotografie z 23 spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” o PTG „Sokół” i zeszyt 43 „Biblioteczki Wielickiej” opracowany w 2006 r. po 98. spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” w związku ze 160 rocznicą Powstania Krakowskiego. (…)
W 2. spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie Bis!” uczestniczyło 75 osób w tym 30 uczniów i 24 członków Klubu Przyjaciół Wieliczki.
                 Opracowała Jadwiga Duda

 

    Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
    Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego

  W dniu 31 marca 2019 r. w sali konferencyjnej „Bartoszówki u Godzica” odbyło się Walne Zebranie Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.
Dokonano oceny działalności za okres kadencji 2015-2019.

Najważniejsze zrealizowane zadania to:
- wydanie folderu o Towarzystwie pt „Bez pamięci nie ma nas” w języku polskim, niemieckim, angielskim,
- zorganizowanie wycieczki patriotycznej do Solury i Rapperswil w Szwajcarii dla uczczenia 200 rocznicy śmierci Tadeusza    Kościuszki,
- utworzenie strony internetowej Towarzystwa www.rtk.raclawice.iap.pl oraz e-mail: poczta@rtk.raclawice.iap.pl,
- wykonano model i odlew popiersia Walerego Sławka, pierwszego honorowego obywatela Racławic,
- wręczono Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu statuetkę popiersia W. Sławka,
- zorganizowano uroczystości w 2017 roku dla uczczenia „Roku Kościuszki” oraz w 2018 z okazji 100-lecia Niepodległości      Polski,
- wyjazd na uroczystości 273 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki na Mereczowszczyźnie w Białorusi.
Komisja Rewizyjna w swym sprawozdaniu przedstawiła wyniki finansowe Towarzystwa oraz postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Wniosek przegłosowano jawnie i przyjęto jednomyślnie, pozytywnie.
Sąd Koleżeński stwierdził, że w czasie trwania kadencji nie było spraw spornych.
Z kolei w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia w następującym składzie:
Zarząd:
Eugeniusz Skoczeń – prezes
Michał Grela- wiceprezes
Ryszard Jędruch – wiceprezes
Piotr Zapart – wiceprezes
Bogumiła Miska – sekretarz
Agata Łój – skarbnik
Antoni Godzic – członek
Danuta Rzemieniec
Zofia Zdenkowska
Tadeusz Kawiorski
Wacław Majka
Komisja Rewizyjna:
Marcin Florek – przewodniczący
Waldemar Antosiewicz- członek
Henryk Pomykalski – czlonek
Sąd Koleżeński:
Andrzej Chlebowski – przewodniczący
Stanisław Nowak – członek
Włodzimierz Wiertek – członek
Na zakończenie przyjęto następujący program działalności na najbliższą kadencję:
- wspieranie zagospodarowania Willi Sławka po zakończeniu remontu,
- odsłonięcie popiersia Walerego Sławka,
- wydanie monografii o Towarzystwie,
- organizowanie wycieczek na Mereczowszczyżnę w Białorusi, miejsca urodzenia
   Tadeusza Kościuszki i do Solury w Szwajcarii, gdzie zmarł,
- organizacja imprez kulturalnych,
- współpraca z Towarzystwami kościuszkowskimi w Polsce,
- dokonać w Sądzie Gospodarczym rejestracji nowego zarządu,
- podejmowanie bieżących działąń zgodnie ze statutem.
Prowadzącym Walne Zebranie był Ryszard Jędruch, sekretarzem Bogumiła Miska.
              Oprac.Eugeniusz Skoczeń

  W I E L K A N O C   2019

Członkom oraz Sympatykom Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury,   
którzy wspierają nas w naszych działaniach - dziękujemy i  życzymy w ten świąteczny czas: 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
                                  oraz wesołego "Alleluja"

                      Zarząd Małopolskiego Związku RTK

 

 


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodzinnym i przyjaciół.
     W e s o ł e g o   A l l e l u j a !

 życzy Eugeniusz Skoczeń

 Wielkanoc 2019 .