II Małopolski Sejmik RTK

W 100-lecie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
II Małopolski Sejmik Towarzystw Lokalnych i Regionalnych
Jubileusz 80-lecia Profesora
Feliksa Kiryka
23 XI 2013, Kraków


Powitanie uczestników przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wystąpienie Krzysztofa Zamorskiego, Prezesa Krakowskiego Oddziału PTH, 
W stulecie powstania krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Wystąpienie Jana Szymczaka, Prezesa Zarządu Głównego PTH,
Prezentacja monografii Krakowskiego Oddziału PTH w latach 1913-1945 autorstwa Bartłomieja Tracza

Ryszard Szczygieł Rola historii w działalności towarzystw regionalnych. Stan obecny i prognozy zmian.

Jerzy Rajman Wieś podkrakowska w średniowieczu. „Mała” i „wielka” historia Polski.

Zdzisław Noga Topograficzna mapa Galicji (tzw. Mapa Miega) jako źródło do dziejów lokalnych.

Mateusz Wyżga Archiwa parafialne w badaniach nad historią lokalną.

Konrad Meus Znaczenie dziewiętnastowiecznych archiwaliów lwowskich we współczesnych badaniach regionalistycznych.
 

Wystąpienia przedstawicieli Towarzystw Regionalnych i Lokalnych z Małopolski.

Ks. Władysław Pilarczyk 10-lecie działalności Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

Monika Wołek Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - świadomi spadkobiercy lokalnego dziedzictwa.

Janusz Bierówka Dziesięć lat działalności Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”

Adam Mazur (Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej) Międzynarodowy Dialog Mniejszości Narodowych i Kulturalnych Doliny Popradu - po stronie polskiej i słowackiej.

Krystyna Duda Ocalić od zapomnienia.35-lecie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

Maria Fila Z kart 720 letniej historii Zatora i 25-letniej działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej.

Kazimiera Skałuba Działalność Szkolnych Kół Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
 

Jubileusz 80-lecia Profesora Feliksa Kiryka

Z życzeniami wystąpili Profesorowie: Zdzisław Noga, Krzysztof Mikulski, Ryszard Szczygieł.

Dyskusja nad książką Feliksa Kiryka Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych.
Wybrane zagadnienia

Wystąpienie Jubilata.

Miejsce obrad:
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Audytorium Wincentego Danka
Kraków, ul. Podchorążych 2


Opis galerii fotografii:
- górne (od lewej)   1. Prof. Feliks Kiryk, 2. Uczestnicy Sympozium, 3. Regionaliści z Małopolski, 4. Regionalisci MZ RTK. 
- dolne (od lewej)  1. Ks. Władysław Pilarczyk (MZ RTK), Maria Fila (TMZZ), Kazimiera Skałuba (TPS),
                                    4. Prezentacja Stow. "Nasz Radziszów" - Janusz Bierówka
(z prawej).
Fot. Stanisław Klich