Aktualności 2021-1

 

  Nowy Rok A.D.2021
Styczeń  Trwa pandemia koronawirusa Covid-19, obowiązuje "kwarantanna narodowa", należy ograniczyć  wychodzenie z domów bez koniecznej potrzeby. To wyklucza możliwość zorganizowania "spotkania opłatkowego" przez poszczególne Towarzystwa regionalne, a także przez Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Może jednak coś się "dzieje" w regionach Małopolski, na terenach działania poszczególnych Towarzystw regionalnych, co należałoby udokumentować - fotografować lub filmować, a może tylko napisać relację z wydarzenia kulturalnego lub religijnego - związanego z tradycją tego okresu świątecznego-Bożonarodzeniowego lub "zapustnego"-ostatki i obrzędy z tym związane;dotyczy bieżących wydarzeń - grudzień 2020, styczeń-luty 2021.
Na przykład, fotografie szopki w kościele, filmu "szopki ruchomej", "żywych szopek" przy kościołach, klasztorach, w miejscu publicznym lub prywatnym, zespołowe śpiewanie kolęd w kościołach, dekoracje oświetlenia domów - z zachowaniem wszelkich praw i obowiązków z tym związanych (wyrażenie zgody na publikację, podanie autora foto lub filmu). Materiały - foto, filmy, teksty - udostępnia się bez honorarium (zapłaty).

Matriały w formie elektronicznej proszę przesłać e-mail do: mzrtk@wp.pl (Małopolski Związek RTK w Krakowie).
Przesłane materiały bedą publikowane na: www.mzrtk.malopolska.pl  (Małopolski Związek RTK w Krakowie).
Za przesłane materiały składamy podziękowanie.
                         Za Zarząd MZRTK
                         Stanisław Klich
                         wiceprzewodniczący

Obchody w Wieliczce 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku

   22 stycznia 2021 r. (piątek)  o godz.12.00-tej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce przed Domem Pogrzebowym, na ścianie frontowej którego znajduje się tablica upamiętniająca 23 powstańców styczniowych wieliczanie oddali im hołd. Na tablicy są daty 22. I. 1863 - wybuchu Powstania Styczniowego i 22.I.1938 r. jej odsłonięcia w 75. rocznicę wybuchu powstania. Tablica powstała staraniem ówczesnego burmistrza Wieliczki Józefa Jagielskiego (1890-1951), który zwrócił się do mieszkańców o przekazanie informacji o powstańcach styczniowych związanych z Wieliczką. Wiemy o tym m.in. dzięki córce śp. Józefa Jagielskiego, Barbarze Jagielskiej-Dobrzyckiej, lat 98, należącej do „Klubu Przyjaciół Wieliczki”
Od 2003 r., co roku 22 stycznia - obchody rocznicowe w Wieliczce organizuje Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” przywitała zebranych, których osobiście zaprosiła na uroczystość. Powiedziała w zarysie o Powstaniu Styczniowym - najdłuższym powstaniu narodowym przeciw Rosji.
   Rozpoczęło się 22. I. 1863 r, a ostatnich powstańców schwytano w 1965 r. Wybuchło w następstwie nastrojów patriotycznych w Królestwie Polskim oraz w rezultacie polityki margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Bezpośrednią przyczyną była tzw. branka, czyli pobór do wojska rosyjskiego na 25 lat. Powstanie było przygotowywane przez obóz „czerwonych”, którzy stworzyli konspiracyjną strukturę władz powstańczych (tajne państwo polskie). 22. I. 1863 r. Komitet Centralny Narodowy przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy i ogłosił manifest oraz dekrety uwłaszczeniowe.(...)
Pierwszym dyktatorem miał być Ludwik Mierosławski, który jednak nie zdołał objąć dowództwa. 10.03.1863 r. kolejnym dyktatorem został Marian Langiewicz ale po tygodniu został zmuszony do wycofani się do Galicji. Uporządkowanie działań powstańczych od października 1863 r. przyniosła dyktatura Romualda Traugutta. Przewaga militarna Rosjan była tak duża, ze stopniowo opanowywali sytuację. Większe oddziały powstańcze działały do wiosny 1864 r. Z 10/11.04.1864 r. aresztowano R. Traugutta. Ostatni oddział powstańczy księdza Stanisława Brzóski został rozbity na wiosnę 1865 r. Ogółem w powstaniu styczniowym stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Największe rozegrały się pod Małogoszczem, Skałą, Grochowiskami, Opatowem, Żyrzynem. Według szacunków w powstaniu zginęło blisko 30.000 uczestników, 7.000 dostało się do niewoli, za udział w nim. Wg. niepełnych danych stracono 669 osób i ponad 38.000 zesłano na Sybir. Kilka tysięcy osób przymusowo wcielono do rosyjskiego wojska bądź rot aresztanckich. Klęska powstania rozpoczęła okres brutalnej rusyfikacji Królestwa Polskiego.

   Prezes KPW Jadwiga Duda prowadziła wspólną modlitwę o spokój wieczny dla wyczytanych powstańców styczniowych i innych nie wymienionych: „Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario… Wieczne odpoczywanie…” Zebrani zaśpiewali hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Przed tablicą wartę honorową ze sztandarem Koła Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pełnili: Stanisław Dziedzic, przewodniczący Koła Wieliczka ŚZŻAK, Marian Sipióra z KPW, Piotr Harabasz, uczeń z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. Kwiaty i znicze przed tablica kolejno złożyły delegacje: Henryk Gawor, wicestarosta Powiatu Wielickiego i Rafał Ślęczka, pracownik starostwa; Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie z siedzibą w Wieliczce i Jackiem Kwiloszem, jego zastępcą, Zarządu i Rady Osiedla: H. Sienkiewicz - A. Asnyka-W. Pola w Wieliczce: Piotr Marzec, przewodniczący Zarządu, Maria Nawrot, także członek KPW, Józef Wróbel; KPW: Grażyna Kowal, v-ce prezes, Wanda Polan, Jan Matzke; Hufca Wieliczka ZHP druhna pwd. Klaudia Głuszczak – członkini komendy Hufca Wieliczka i druhna Eliza Bilska – drużynowa 7 Drużyny Starszoharcerskiej w Wieliczce.
    Następnie głos zabrali wieliczanie: Stanisław Stawarczyk i Anna Gallas-Dropińska. Stanisława Stawarczyk, praprawnuk powstańca Błażej Hyszki, który pod wyżej wymienioną tablicą położył wykonaną przez siebie tablicę zawierająca imiona i nazwiska, daty życia: 7 powstańców listopadowych z 1830-1831 r., 23 powstańców styczniowych.

   Pod przewodnictwem J. Dudy: S. Dziedzic, P. Harabasz, G. Kowal, J. Matzke, W. Polan, S. Stawarczyk i Bolesław Stefan, p. o prezes Związku Batalionów w Chłopskich w Krakowie, członek KPW odwiedzili groby powstańców. Przy każdym grobie zapalono znicz i modlono się „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie..”. Także w kościele p.w. św. Klemensa tego dnia modlono się o pokój wieczny dla powstańców styczniowych. W godzinach popołudniowych przed ww. tablicą wiązankę kwiatów i znicz złożył Adam Marek Panuś, sekretarz Gminy Wieliczka.
22 stycznia b.r. również w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim o godz.12.00-tej przy zbiorowej mogile powstańców styczniowych środowiska patriotyczne oddały im hołd składając kwiaty i znicze.
O godz.18.00-tej w Parafii pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie-Bieżanowie ks. Mirosław Dziedzic, asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej odprawił mszę św. w intencji powstańców styczniowych.
   (Skrót)                           Oprac. Jadwiga Duda

 
 
 


   Msza święta w intencji regionalistów z Małopolskiego Związku RTK 
 Msza święta - tradycyjnie już od 2000 roku - była integralną - rozpoczynała - corocznych Spotkań Opłatkowych regionalistów małopolskich, głównie z Towarzystw zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. 
Po Mszy św. odbywało się spotkanie regionalistów i zaproszonych gości w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
W 2021 roku - z uwagi na obostrzenia pandemiczne  Covid-19 - nie można było zorganizować spotkania opłatkowego regionalistów w dotychczasowej formie - Msza świeta, głownie w kaplicy Matki Bożej Bolesnej - Piaskowej w kościele oo. Karmelitów "Na Piasku" i potem spotkanie w sali WBP.
Dlatego, w celu podtrzymania tradycji Spotkan opłatkowych regionalistów, zamówiono Msze świętą w intencji regionalistów, dla żyjących o błogosławieństwo Boże, dla zmarłych regionalistów o ich zbawienie.
Msza święta, tradycyjnie, odprawiona została w kaplicy Matki Bożej Bolesnej w kościele oo. Karmelitów w dniu 30 stycznia 2021 r. o godz. 12,00. W Mszy św. uczestniczyło dziesięcioro regionalistów.
Po Mszy św. w krużgankach klasztornych odbyło sie krótkie spotkanie regionalistów, złożono sobie życzenia ogólnie, bez łamania się opłatkiem.  
Zebranym i dla Towarzystw wydano rocznik "MAŁOPOLSKA..." Ton XXII, 2020 oraz Informator "Regionalista Małopolski" Nr 20 - 2020.

Galeria foto: fot. Stanisław Klich

 
 
 
 
 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że dnia 17 lutego 2021 r. odszedł do wieczności

Ś.p. Stanisław Sypniewski

Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę

20 lutego 2021r. o godz. 14,30

w kościele parafialny p.w. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

o godz. 14,00 odprawiony będzie różaniec.

Kondolencje i wyrazy współczucia

składamy Bratu, Rodzinie i bliskim

                                    Zarząd i członkowie

                                            Towarzystwa Przyjaciół

                                                                                           Kalwarii Zebrzydowskiej


Ostatnie pożegnanie Śp.Stanisława Sypniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

20.02.2021 r. (sobota) w Kalwarii Zebrzydowskiej w kościele pw. św. Józefa odbyła się Msza św. koncelebrowana przy trumnie z ciałem Śp. Stanisława Sypniewskiego, lat 76, który zmarł nagle w Kalwarii Zebrzydowskiej 17.02.2021 roku.

  O godz. 14. 00 odmówiony został różaniec za śp. Stanisława. Przed Mszą św. o godz.14.30 - o. bernardyn odczytał list od ojca Konrada Cholewy, przeora Ojców Bernardynów w Kalwarii. Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Robert Chrząszcz, krewny zmarłego. W koncelebrze był ks. proboszcz Wiesław Cygan. Homilię wygłosił o. Jonasz Podsiadło z klasztoru Bernardynów w Krakowie.
Po Mszy św. mowy pożegnalne wygłosili: Maria Mlak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, - Krystyna Duda, prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, - Ewa Frosztęga, przewodnicząca Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józefa. Po Mszy św. kondukt pogrzebowy pod przewodnictwem ks. biskupa Roberta Chrząszcza udał się na miejscowy cmentarz. Stanisław Sypniewski spoczął w grobie obok żony i syna.
Zebrani odmówili Anioł Pański. Wśród uczestników pogrzebu byłi: Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie (MZRTK), były v-ce prezes Janusz Bierówka i delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Jadwiga Duda, prezes, sekretarz w Zarządzie MZRTK, Grażyna Kowal, v-ce prezes z mężem Jackiem i Marian Sipóra, członek.

  Barbara Miszczyk napisała: „W zmarłym tracimy serdecznego kolegę, cichego a zarazem wiernego i pracowitego współpracownika i regionalistę, miłośnika Kalwarii Zebrzydowskiej. Pasjonata fotografii i niestudzonego kamerzystę codziennych i świątecznych wydarzeń regionalnych, zarówno w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej jak i Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.”
            Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
            Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Dziękujemy Krystynie Dudzie za gościnę po pogrzebie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. A. Mickiewicza oraz za pismo „Wiadomości Kalwaryjskie”.

  Kim był Stanisław Sypniewski? Urodził się 22.08. 1944 r. w Koninie. Miał trzech braci i siostrę.
Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 1970 r. ożenił się z położną Marią Wojas z Kalwarii. Ślub wziął w kościele oo. Bernardynów. W 1977 r. przeprowadził się wraz z żoną Marią do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mieli syna Zbigniewa. W latach 1980-1983 był wychowawcą internatu w Zespole Szkół Drzewnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1983 do 2002 r. pracował jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół nr 1 w tym mieście.
W 2002 r. zmarł mu syn. Od 1986 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, a w latach 1989 – 2009 pełnił funkcję jego prezesa.
Od 2004 r. był skarbnikiem Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, który umożliwia i inspiruje współpracę regionalnych stowarzyszeń w zakresie kultury. Z pasją dokumentował na taśmach VHS i płytach DVD najważniejsze wydarzenia kulturalne w Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicy, były to: Letnie Festiwale Muzyczne w Sanktuarium Kalwaryjskim, imprezy kulturalne, spektakle zespołów artystycznych z terenu gminy i okolic, imprezy organizowane w ramach Dni Papieskich organizowanych corocznie w maju. Współpracował z redakcją i publikował w „Gazecie Lokalnej” i „Wiadomościach Kalwaryjskich” wydawanych przez Radę Miasta Kalwaria Zebrzydowska w latach 1991 – 2010. W 2013 r. zmarła mu żona. Był członkiem zespołu redakcyjnego „Kalwariarza” – pisma społeczno – kulturalnego Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, którego był współtwórcą. Od 2010 r. pełnił funkcję Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

Za swoją pracę i działalność społeczną został nagrodzony: Srebrną Regionalną Odznaka Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bielsku Białej – 31.05.1990 r.,
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu -24.09.2002 r.,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 2002 r.,
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 5.08.2008 r.,
Medalem im. Aleksandra Patkowskiego przyznanym za zasługi dla idei regionalizmu – 11.09.2014,
Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę w 40-rocznicę Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w 2019 r.
          Opracowała Jadwiga Duda

          Foto: Jadwiga Duda