Aktualności 2021-5

19  Spotkanie  WIELICZKA - WIELICZANIE Bis  29 09 2021 
       

 

20 Spotkanie  WIELICZKA-WIELICZANIE Bis!  27 10 2021 
Ku pamięci Tadeusza Bierczyńskiego (1891-1970) w 130. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci

 27.10. (środa) 2021 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zorganizowało w Wieliczce w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka 20 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! (czyli 250 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie”). Na spotkaniu była prezentowana sylwetka ś. p. Tadeusza Bierczyńskiego (1891 – 1970), legionisty, doktora prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokata, społecznika.
Prelekcje wygłosili: dr hab. architekt Andrzej Gaczoł, emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej - „Tadeusz Bierczyński, legionista, adwokat, społecznik, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, represjonowany przez reżim stalinowski - życie pro publico bono,”
i dr Kamila Follprecht, z-ca dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie - „Odnaleziony pamiętnik legionisty Tadeusza Bierczyńskiego 1914 - 1915”.
Zaprezentowano książkę pt. „Krakowski Rocznik Archiwalny”| tom XXVI wydany przez Archiwum Narodowe w Krakowie (2020 r.) w której znajduje się artykuł Kamili Follprecht i Andrzeja Gaczoła pt. „Tadeusz Bierczyński - Pamiętnik Legionisty 1914-1915.
Andrzej Gaczoł:Tadeusz Bierczyński urodził się 24. 10. 1891 r. w Podgórzu (od 1915 r. dzielnicy Krakowa), jako syn Stanisława i Wandy z d. Heyda, nauczycielki. Miał dwie siostry: Zofię i Helenę. Zmarł 30. 11.1970 r. w Wieliczce i tamże został pochowany na cmentarzu komunalnym (kw. XVIII). Wcześnie zmarł jego ojciec - wdowa z trójką małych dzieci powróciła do domu rodzinnego w Wieliczce. W tym mieście Tadeusz Bierczyński ukończył Pospolitą Szkołę Męską, a następnie w 1910 r. w Podgórzu C.K. Gimnazjum, z polskim językiem wykładowym. Tu zdał egzamin dojrzałości z odznaczeniem. W latach 1910 - 1914 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończył w 1914 r., ale zawieszenie działalności Uniwersytetu spowodowane wybuchem pierwszej wojny światowej sprawiło, że absolutorium uzyskał dopiero 22. 08.1918 roku.
Po wybuchu I wojny światowej - 7.08.1914 r. wyruszył z Wieliczki 37.osobowy oddział Związku Strzeleckiego pod komendą Bolesława Szpunara, który został wcielony do I pułku piechoty Legionów Polskich. Natomiast 26. 08. 1914 r. Wieliczki do Krakowa na I wojnę światową wyruszył 65. osobowy oddział wielickiego „Sokoła”, pod komendą Tadeusza Bierczyńskiego. Wcielono go do II Brygady Legionów Polskich, zwanej popularnie Brygadą Karpacką, którą formalnie powołano do życia 15. 04.1915 r. T. Bierczyński brał udział w kampaniach II Brygady: bukowińskiej oraz karpackiej. Pisze o swojej służbie w „Pamiętniku Legionisty z lat 1914-1915” odnalezionym w Archiwum Narodowym w Krakowie. W trakcie kampanii wołyńskiej, 4. 11.1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Z niewoli powrócił do Wieliczki w 1918 r. W latach 1919 - 1921 r. odbył służbę wojskową w Wojsku Polskim. Służbę ukończył ze stopniem porucznika. Później został awansowany na stopień kapitana rezerwy.
25.02.1920 r. po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora praw. Po odbyciu praktyki uchwałą Wydziału Izby Adwokackiej w Krakowie 26. 03.1926 r. został wpisany na listę adwokatów z siedzibą w Wieliczce i tu prowadził własną kancelarię adwokacką do wybuchu II wojny światowej.
W okresie międzywojennym Tadeusz Bierczyński uczestniczył bardzo czynnie w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym. M.in. w latach 1928 – 1939 był prezesem wielickiego oddziału Związku Legionistów Polskich i Związku Federacji Obrońców Ojczyzny.
W latach 1937-1939 był prezesem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Wieliczce.
W 1928 r. Tadeusz Bierczyński związał się z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem. Początkowo, był mężem zaufania BBWR na powiat wielicki, w latach 1929 – 1939 radnym miejskim, a od 1932 r. do czasu likwidacji powiatu wielickiego (1932) – radnym powiatowym i wiceprzewodniczącym Rady Powiatowej. W latach 1930 – 1935 był posłem na Sejm III kadencji z ramienia BBWR. Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i rozwiązaniu BBWR nie wyraził zgody na dalsze kandydowanie w wyborach do Sejmu. (…)
T. Bierczyński po zakończeniu II wojny światowej prowadził nadal w latach 1945-1951 kancelarię adwokacką oraz prezesował wielickiej ekspozyturze Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza (1946 – 1950) i Ligi Przyjaciół Żołnierza (1950 – 1954). (...)
Na wstępie spotkania wystąpił Patryk Bała z Golkowic, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie gitary Marcina Dyli, laureat międzynarodowych konkursów gitarowych, a także stypendysta programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. (…)
W spotkaniu uczestniczyło 40 osób (foto).
Przebieg spotkania fotografowała Melania Bania, uczennica PCKZiU w Wieliczce.
Spotkanie zorganizowała i prowadziła Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
   (skrót         Opracowała Jadwiga Duda
   

 

   
 

     

     Promocja Rocznika MAŁOPOLSKA,Tom XXI i Tom XXII 
     

 


     XVI kwesta Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków 
            na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce

1 listopada 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce odbyła się XVI kwesta Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego (SKRZCK) w Wieliczce zorganizowana przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) na podstawie zgody nr 2021/2683/CR wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

O zgodę wniosek złożyły: Jadwiga Duda, prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł, sekretarz Zarządu KPW realizują uchwałę Walnego Zebrania KPW z 26.06.b.r. Do Komitetu poprzez złożenie deklaracji zgłosiło się 140 osób. Kwestarze zbierali pieniądze do puszek zaplombowanych przez Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce. Ofiarodawcom wręczali „Cegiełki na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce”. Na dwóch bramach były umieszczone dwie skarbony na datki.

Kwestowali lub brali udział w organizacji kwesty ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Dorota Duda, Jadwiga Duda, Krzysztof Kasprzyk, Anna Kisiel, Grażyna Kowal, v-ce prezes, Hanna Kozioł, Jan Matzke, Marian Sipióra, Natalia Soran-Maluty Anna Ślęczka, Janina Tańcula, członek Zarządu. 
(…)
Jacek Zagajewski umieścił na cmentarzu tablice informacyjne z napisem „RATUJMY ZABYTKI WIELICKIEGO CMENTARZA”.

XVI-ty SKRZCK w Wieliczce zorganizowała autorka niniejszego tekstu: pisząc pisma od KPW zapraszające do udziału w XVI kweście Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i pracowników UMiG, radnych Rady Miejskiej, Starostę, sekretarza Starostwa Powiatowego w Wieliczce, nauczycieli i uczniów: PCKZiU, LO im. J. Matejki, Sz. P. nr 3, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, przyjmując deklaracje - zgłoszenia do udziału w kweście, przygotowując identyfikatory dla kwestarzy i sporządzając plan pracy kwesty realizując go 1.11.b.r. od 8.00 do 17.30.

2.11.b.r. w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce oczekiwała na wynik kwesty - zawdzięczamy go Pani Izabeli Borzęckiej i komisji, dokonała wpłatę kwoty na konto.

Dla 140 wolontariuszy - kwestarzy przygotowuje dyplomy w dowód wdzięczności za społeczną pracę na rzecz Wieliczki w XVI-tym SKRZCK.

Zbiórkę trzeba rozliczyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - rozliczenie zostanie opublikowana na stronie zbiórki publiczne gov.pl.

W wyniku XVI kwesty zebrano 17.700 złotych 32 grosze, które wpłacono na konto SKRZCK nr:
90 86190006 0010 0200 7852 0004 do Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.

28 i 29.10.b.r uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowicach pod kierunkiem nauczycielki Aleksandry Pasek, nauczycielki i członkini KPW zorganizowali w szkole kwestę. Kwestarzami byli: Maria Kowalska, Jan Oberwan. Oliwia Olszowy. Zebrali do puszek 301 złotych, które wpłacono na konto SKRZCK w Wieliczce. Na konto Komitetu wieliczanka Anna Zarzycka wpłaciła 200 złotych.

Wszystkim ofiarodawcom i kwestarzom – Dziękujemy.

Koszty organizacji kwesty wyniosły: 181 złotych 26 groszy.

Za współpracę i pomoc przy organizacji XVI kwesty dziękuję: Antoniemu Sowie, dyrektorowi Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, Tomaszowi Łazarskiemu, prezesowi Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce i jego pracownikom: Izabeli Borzęckiej, Dorocie Dudzie, Jarosławowi Trojnackiemu. Serdecznie dziękujemy!.

     Opracowała Jadwiga Duda, prezes KPW

 

 


21 Spotkanie  WIELICZKA-WIELICZANIE Bis!  24 11 2021 
 
 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o miejscach pamięci narodowej w Powiecie Wielickim

17.12. (piątek) 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wieliczce przy Rynku Górnym odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o miejscach pamięci narodowej w Powiecie Wielickim, którego organizatorem było wielickie Starostwo. Współorganizatorami konkursu były Kopalnia Soli Wieliczka SA i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW).
Na konkurs napłynęło siedem prezentacji: po dwie z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wieliczce i Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Jana Matejki w Wieliczce, po jednej z LO w Niepołomicach, LO Mistrzostwa Sportowego (LO MS) w Wieliczce, Prywatnego LO Ojców Franciszkanów -Reformatów w Wieliczce. Każdą z prezentacji wykonywało dwóch uczniów pod kierunkiem nauczyciela. W I etapie konkursu jurorzy po przeglądzie prezentacji ocenili je wypełniając „Kartę oceny”. Maksymalnie za prezentacje zespół mógł otrzymać od jednego jurora 35 punktów.
Drugi etap konkursu rozpoczął się o godzinie 10.00-ej przywitaniem przybyłych nauczycieli, uczniów i członków jury przez Mariusza Maziarza, kierownika Wydziału Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
Kierownik M. Maziarz przedstawił jury konkursu: Lidię Lembas, przewodniczącą z Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Starostwa w Wieliczce, członków: Joannę Boduch, koordynator ds. współpracy z NGO w Starostwie, członka KPW, Jadwigę Dudę, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” i Agnieszkę Wolańska, historyk z Kopalni Soli „Wieliczka”.
Prezentacje według kolejności zgłoszeń były w wyświetlane na ekranie a ich autorzy opowiadali o prezentowanych obrazach. Jury oceniało: prowadzenie prezentacji, znajomość tematyki, odpowiedzi na pytania zadawane przez jury za co zespół mogło otrzymać od jurora maksymalnie 20 punktów. Łączna suma punktów za pracę to 55 punktów a od trzech jurorów to 165 punktów.
Na zakończenie konkursu Lidia Lembas odczytała protokół jury.
Jury przyznało kolejno:
   I miejsce -151 punktów - dla Zuzanny Kural i Wiktorii Okas z PCKZiU za prezentacje pt. „Pomnik i Kopiec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie w Gminie Gdów” pod kierunkiem nauczyciela historii Michała Burmera i Zuzannie Giżyckiej, Zofii Madej z LO MS pod kierunkiem nauczycielki Klaudii Sadowskiej za prezentację pt. „Cmentarz żydowski w Puszczy Niepołomickiej”
   II miejsce przyznano - 143 punkty- Zuzannie Pietrzak i Oliwii Smydzie LO im. J. Matejki w Wieliczce pod kierunkiem nauczycielki historii Bożeny Petryszak za prezentację pt. „Cmentarz żydowski na Grabówkach” i - 142 punkty -Julii Jeleń i Martynie Mól z LO w Wieliczce pod opieką nauczycielki historii Doroty Czajowskiej za film pt. „Pomnik i Kopiec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie”,
   III miejsce - 139 punktów- Joannie Jeleń i Zuzannie Michalik z PCKZiU pod opieką nauczyciela Michała Burmera za prezentacje pt. „Dwór Niedzielskich w Śledziejowicach”.
    Wyróżnienia: Erykowi Grzesińskiemu i Przemysławowi Kwestarzowi z Prywatnego LO Ojców Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce pod kierunkiem Lucjana Rówińskiego -118 punktów za prezentację pt. „Miejsca pamięci narodowej na terenie Powiatu Wielickiego. „Wojenny” pomnik przy warzelni w Wieliczce” i Patrykowi Bartoszowi i Justynie Czaplak pod opieka nauczyciela Jarosława Mutera z LO w Niepołomicach za prezentacje pt. „Zabytki i miejsca pamięci w Niepołomicach”- 83 punkty. Wszystkim gratulujemy!
    Kolejno nagrody i dyplomy drużynom wręczali: Henryk Gawor, zastępca starosty wielickiego Adama Kociołka i Rafał Ślęczka, sekretarz Powiatu Wielickiego.
Nagrody otrzymali także nauczyciele i członkowie jury.
Dziękujemy Panu Staroście Adamowi Kociołkowi za ufundowanie nagród i Kopalni Soli „Wieliczka”.
Kierownik Mariusz Maziarz zaprosił uczniów na IV konkurs za rok na temat turystyki i rekreacji w Powiecie Wielickim.(skrót)
         Opracowała
Jadwiga Duda

 

 


           B O Ż E   N A R O D Z E N I E  2021
        Kartka nr 1 do Towarzystw z MZRTK i osób   Kartki nr 2 i nr 3 na Facebook
           
 

        Życzenia otrzymane od Towarzystw z MZRTK