VIII Pielgrzymka Regionalistów - 2016

VIII Pielgrzymka Członków i Sympatyków Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

   W sobotę 23 kwietnia 2016 r. do Sanktuarium Pasyjno - Maryjnego przybyli członkowie i sympatycy  Regionalnych Towarzystw Kultury w ramach już VIII Pielgrzymki. Pielgrzymka ta jest organizowana co dwa lata przez Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.
Uczestnicy zebrali się na Placu Rajskim przed Bazyliką Mniejszą pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszyscy otrzymali pamiątkowe plakietki.
O godz. 10;00 rozpoczęła się Msza Święta, którą celebrował ks. Jan Cieślik ze Skawiny.
Liturgię uświetnił wspaniały Chór "Milenium" działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Trzebińskiej.
Po Mszy Świętej, po krótkim odpoczynku, pielgrzymi udali się na Drogę Krzyżową, która odbyła się w dwóch grupach. Większość odbyła nabożeństwo od Kaplicy Piłata na Dróżkach Kalwaryjskich, a duga grupa miała możliwość uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na krużgankach klasztoru.
Po Drodze Krzyżowej strudzonych pielgrzymów czekał posiłek w restauracji Domu Pielgrzyma. Na zakończenie Chór "Milenium" wykonał kilka pieśni patriotycznych. W VIII Pielgrzymce Członków i Sympatyków Regionalnych Towarzystw Kultury wzięło  udział 135 osób.
     Stanisław Sypniewski

Galeria foto: fot. Stanisław Sypniewski

 

 

 
 

 

VII Pielgrzymka Członków i Sympatyków Regionalnych Towarzystw Kultury 
do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej

   10 maja 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało już Siódmą Pielgrzymkę Członków i Sympatyków Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Impreza ta, organizowana co dwa lata, w tym roku przypadła w 35-lecie założenia Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Pielgrzymi najpierw o godz. 10;00 wzięli udział we Mszy Świętej odprawionej przez oo. Bernardynów w intencji członków i sympatyków regionalnych stowarzyszeń kultury. Po mszy złożono kwiaty oraz zapalono znicz pod pomnikiem św. Jana Pawła II, Największego Pielgrzyma Kalwaryjskiego. Następnie zdecydowana większość uczestników udała się na Dróżki Kalwaryjskie, gdzie odbyli Drogę Krzyżową (od Kaplicy Piłata). Te osoby, które nie mogły ze względu na stan zdrowia uczestniczyć w terenowej Drodze Krzyżowej, odbyły takie nabożeństwo na krużgankach bazyliki oraz mogły zapoznać się z historią Sanktuarium Kalwaryjskiego.
O 14-tej w restauracji Domu Pielgrzyma spożyto posiłek, po którym udano się do auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów, gdzie wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny "SERDOCKI" z Podszkla na Orawie. Zespół ten zaprzyjaźniony z kalwaryjskim towarzystwem w bardzo brawurowy i autentyczny sposób przedstawił zabawy zorganizowane w Święto Dzieci na Orawie.
Występ poprzedziło wystąpienie prezes TPKZ Krystyny Dudy, która podziękowała zebranym za udział w pielgrzymce, a towarzystwom biorącym w niej udział przekazała pamiątkowe materiały. Po występie był czas na wypicie kawy czy herbaty oraz skosztowanie ciastek przygotowanych przez uczestników pielgrzymki oraz swobodne rozmowy.
W pielgrzymce wzięło udział prawie 200 osób reprezentujących następujące stowarzyszenia:
- Towarzystwo Przyjaciół Bystrej,
- Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska,
- Galicyjskie Towarzystwo Historyczne,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno,
- Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne,
- Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Wieliczki",
- Stowarzyszenie "Nasz Radziszów",
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej,
- Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Stanisław Sypniewski 

Galeria fotografi: fot. Janusz Bierówka