Jubileusz 40_lecia działalności (1980-2020)
Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego

  Uroczyste spotkanie członków Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego i zaproszonych gości odbyło się 2
0 czerwca 2021, jak zawsze w lokalu "Bartoszówka u Godzica".
Na wstępie młodzież miejscowej Szkoły Podstawowej przedstawiła program artystyczny o Tadeuszu Kościuszce. Następnie zasłużonym osobom wręczono odznaczenia Fundacji Kościuszkowskiej w Krakowie "In Memorian Kościuszko".
/.../
Szczególowy opis na str. Aktualności 2021-3