Spotkania opłatkowe -2019 w Towarzystwach

Spotkania opłatkowe -2019 w Towarzystwach

29-01-2019

5 01 Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Wieliczki"
14 01 Stow. Miłośników Ziemi Niepolomickiej
19 01 Stow. Miłosników Ziemi Krzesowickiej
26 01 Małopolski Związek RTK w Krakowie.
Szczególy na pstr. Aktualności 2019_1